Технічні умови – технічні вимоги електропередавальної організації, виконання яких необхідне для приєднання об'єкту до зовнішніх електричних мереж. ТУ є невід'ємним додатком Договору про приєднання.

ІКНЕТ надає послуги з отримання оптимальних ТУ приєднання об'єкту Замовника до зовнішніх електричних мереж.

Фахівцями компанії проводиться аналіз існуючих електричних мереж в районі розміщення об'єкту Замовника з метою визначення оптимального варіанту приєднання об'єкту до електричних мереж.
 

варіант приєднання генерації
 

Для отримання Договору та ТУ необхідно надати до електропередавальної організації заяву про приєднання електроустановки, в якій зазначаються наступні дані: відомості про замовника, потужність об'єкту, графік введення потужності, режим роботи та ін.

До заяви додаються такі документи:

 • ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкту;
 • копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкту, право власності чи користування земельною ділянкою;
 • копія довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори.

Структура технічних умов

В залежності від типу приєднання об'єкту до електричних мереж розрізняється декілька видів ТУ:

СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

стандартне приєднанняПриєднання електроустановки Замовника, яка відповідає таким параметрам:

 • навантаження до 160 кВт включно;
 • відстань до 300 метрів по прямій лінії до діючих мереж електропередавальної організації.

Обов'язки Замовника:

 • надання заяви на приєднання;
 • оплата вартості приєднання.

Обов'язки електропередавальної організації:

 • підготовка та видача ТУ;
 • виконання проектно-кошторисної документації (до точки приєднання електроустановок Замовника;
 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію.

Фінансування:

100% коштів Замовника у вигляді плати за приєднання.

 

НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

Приєднання електроустановки Замовника, яка відповідає одному з таких параметрів:

 • навантаження перевищує 160 кВт;нестандартне приєднання
 • відстань більше 300 метрів по прямій лінії до діючої мережі електропередавальної організації;
 • рівень напруги у точці приєднання відрізняється від напруги в точці забезпечення потужності.

А також приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, незалежно від встановленої потужності, є нестандартним приєднанням.

Обов'язки Замовника:

 • надання заяви на приєднання;
 • розробка та узгодження проектно-кошторисної документації (на будівництво лінійної частини приєднання);
 • виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання до об'єкту;
 • оплата вартості приєднання.

Обов'язки електропередавальної організації:

 • підготовка та видача технічного завдання на проектування та ТУ;
 • розробка та узгодження проектної документації (крім лінійної частини приєднання);
 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію електроустановок до точки приєднання Замовника.

Фінансування:
100% коштів Замовника у вигляді плати за приєднання (із врахуванням вилучення величини витрат Замовника на виконання відповідних проектних робіт).

 
Прості рішення складних завдань