Технічні умови

Технічні умови – технічні вимоги Оператора системи передачі (ОСП) та/або Оператора системи розподілу (ОСР), виконання яких необхідне для приєднання об'єкту до зовнішніх електричних мереж. ТУ є невід'ємним додатком Договору про приєднання.

ІКНЕТ надає послуги з отримання оптимальних ТУ приєднання об'єкту Замовника до зовнішніх електричних мереж.

Фахівцями компанії проводиться аналіз існуючих електричних мереж в районі розміщення об'єкту Замовника з метою визначення оптимального варіанту приєднання об'єкту до електричних мереж.

Також ІКНЕТ надає послуги з аналізу вже отриманих ТУ, зокрема обсягів електромережевого будівництва та реконструкції.

Для отримання Договору та ТУ необхідно надати до ОСП або ОСР заяву про приєднання електроустановки, в якій зазначаються наступні дані:

Відомості про замовника

Потужність об'єкту

Графік введення потужності

Режим роботи

та ін.

До заяви додаються такі документи:
 • ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкту
 • копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкту, право власності чи користування земельною ділянкою
 • техніко-економічне обґрунтування (у разі потреби)
 • копія довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори
 • розрахунок навантаження об'єкта архітектури (новий багатоквартирний будинок) або розроблена проєктна документація на внутрішні електричні мережі (збільшення потужності багатоквартирного будинку)
 • однолінійна схема видачі існуючої потужності з виробництва електричної енергії та однолінійна схема існуючих власних/господарських потреб
 • копія свідоцтва платника єдиного податку або копія свідоцтва платника ПДВ
 • інформаційна довідка-повідомлення щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для виробників з ВДЕ)

У разі приєднання СЕС, УЗЕ або електрозарядної станції, що розташовані на/в об'єктах архітектури (дах, фасад тощо), технічних засобів телекомунікації на об'єкті архітектури, до заяви про приєднання додаються:

У разі наміру приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

У разі наміру приєднання МСР, створеної на обмеженій території об’єкта та/або земельної ділянки додатково до заяви додаються графічні матеріали із позначенням обмеженої території об’єкта та/або земельної ділянки, на якій має намір створитися МСР.

У разі приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання або власника електричних мереж, який не є споживачем електричної енергії (крім ОСР), до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання або власника електричних мереж.

Структура технічних умов приєднання об'єктів до електричних мереж:

 • Назва об'єкта та Замовника
 • Місце розташування, функціональне призначення, прогнозний рік введення об'єкта в експлуатацію
 • Існуюча дозволена (приєднана) потужність, величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження, категорія надійності електропостачання
 • Встановлена потужність
  електронагрівальних установок Графік введення потужностей за роками
 • Джерело електропостачання
 • Точка забезпечення потужності
 • Точка приєднання
 • Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання Замовника
 • Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності
 • ЕІС-код площадки комерційного обліку
 • Технічні вимоги до електроустановок Замовника
 • Технічні вимоги до електроустановок ОСП/ОСР
 • Банківські реквізити Замовника та ОСП/ОСР

В залежності від типу приєднання об'єкту до електричних мереж розрізняється декілька видів ТУ:

Стандартне приєднання

Приєднання електроустановки Замовника, яка відповідає таким параметрам:

≤ 50 кВт

Навантаження до 50 кВт включно

≤ 300 м

Відстань до 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання

Обов'язки Замовника:
 • надання заяви на приєднання
 • оплата вартості приєднання
Обов'язки ОСР:
 • підготовка та видача ТУ, які включають вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку
 • підготовка технічного завдання на проєктування
 • виконання проєктно-кошторисної документації (до точки приєднання електроустановок Замовника)
 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію
 • улаштування вузла (вузлів) вимірювання (за вибором Замовника може виконуватися також незалежним постачальником послуг комерційного обліку)
Фінансування:

100% коштів Замовника у вигляді плати за приєднання (відповідно до діючих ставок стандартного приєднання НКРЕКП)

Нестандартне приєднання

Приєднання електроустановки Замовника, яка відповідає одному з таких параметрів:

> 50 кВт

Навантаження перевищує 50 кВт

> 300 м

Відстань більше 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання

Uпр ≠ Uз

Рівень напруги у точці приєднання відрізняється від напруги в точці забезпечення потужності

А також приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, незалежно від встановленої потужності, є нестандартним приєднанням.

Згідно з діючим законодавством всі виробники електроенергії належать до відповідних генеруючих одиниць, а саме тип:

А

Точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю до 1 МВт включно

B

Точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю від 1 МВт до 20 МВт включно

C

Точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю від 20 МВт до 75 МВт включно

D

Точка приєднання з напругою 110 кВ або вище. Генеруюча одиниця також належить до типу D, якщо її точка приєднання має напругу нижче 110 кВ, а потужність становить вище 75 МВт

Також слід зазначити, що ОСР може надавати послуги з нестандартного приєднання "під ключ" або з проєктуванням Замовником лінійної частини приєднання у разі будівництва об'єкту Замовника потужністю до 400 кВт.

Послуга з нестандартного приєднання "під ключ" передбачає виконання ОСР комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою.

За умови приєднання до ОСР:
Обов'язки Замовника:
 • надання заяви на приєднання
 • розробка та узгодження проєктно-кошторисної документації (зокрема лінійної частини приєднання за умови самостійного проєктування Замовником лінійної частини)
 • виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання до об'єкта
 • оплата вартості приєднання.

У разі приєднання об'єкту генерації потужністю понад 20 МВт Замовник розробляє ТЕО.

Обов'язки ОСР:
 • підготовка та видача технічного завдання на проєктування та ТУ, а також надання необхідних вихідних даних для проєктування лінійної частини Замовником та визначення найближчої точки в існуючих електричних мережах або альтернативної точки приєднання
 • розробка та узгодження проєктної документації (крім лінійної частини приєднання або з лінійною частиною приєднання у разі виконання її ОСР)
 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію електроустановок до точки приєднання Замовника.

За зверненням Замовника надає безкоштовно вихідні дані для розроблення ТЕО.

Фінансування:

100% коштів Замовника у вигляді плати за приєднання (відповідно до діючих ставок нестандартного приєднання НКРЕКП)

За умови приєднання до ОСП:
Обов'язки Замовника:
 • надання заяви на приєднання
 • розробка ТЕО (за необхідності)
 • розробка та узгодження проєктно-кошторисної документації на будівництво електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника
 • виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання до об'єкта
 • оплата вартості приєднання
Обов'язки ОСР:
 • визначення точки забезпечення потужності об'єкта Замовника
 • підготовка та видача ТУ
 • узгодження проєктної документації, розробленої Замовником
 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію електроустановок до точки приєднання Замовника
Фінансування:

100% коштів Замовника у вигляді плати за приєднання (відповідно до проєктно-кошторисної документації)