Технічні умови

Технічні умови – технічні вимоги Оператора системи передачі (ОСП) та/або Оператора систем розподілу (ОСР), виконання яких необхідне для приєднання об'єкту до зовнішніх електричних мереж. ТУ є невід'ємним додатком Договору про приєднання.

ІКНЕТ надає послуги з отримання оптимальних ТУ приєднання об'єкту Замовника до зовнішніх електричних мереж.

Фахівцями компанії проводиться аналіз існуючих електричних мереж в районі розміщення об'єкту Замовника з метою визначення оптимального варіанту приєднання об'єкту до електричних мереж.
 

варіант приєднання генерації
 

Для отримання Договору та ТУ необхідно надати до ОСП або ОСР заяву про приєднання електроустановки, в якій зазначаються наступні дані: відомості про замовника, потужність об'єкту, графік введення потужності, режим роботи та ін.

До заяви додаються такі документи:

 • ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкту;
 • копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкту, право власності чи користування земельною ділянкою;
 • копія довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;
 • однолінійна схема видачі існуючої потужності з виробництва електричної енергії та однолінійна схема існуючих власних/господарських потреб;
 • копія свідоцтва платника єдиного податку або копія свідоцтва платника ПДВ.

Структура технічних умов

В залежності від типу приєднання об'єкту до електричних мереж розрізняється декілька видів ТУ:

СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

стандартне приєднанняПриєднання електроустановки Замовника, яка відповідає таким параметрам:

 • навантаження до 50 кВт включно;
 • відстань до 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

Обов'язки Замовника:

 • надання заяви на приєднання;
 • оплата вартості приєднання.

Обов'язки ОСР:

 • підготовка та видача ТУ, які включають вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку;
 • виконання проектно-кошторисної документації (до точки приєднання електроустановок Замовника);
 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію;
 • улаштування вузла (вузлів) вимірювання (за вибором Замовника може виконуватися також незалежним постачальником послуг комерційного обліку).

Фінансування:

100% коштів Замовника у вигляді плати за приєднання.

 

НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

Приєднання електроустановки Замовника, яка відповідає одному з таких параметрів:

 • навантаження перевищує 50 кВт;нестандартне приєднання
 • відстань більше 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;
 • рівень напруги у точці приєднання відрізняється від напруги в точці забезпечення потужності.

А також приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, незалежно від встановленої потужності, є нестандартним приєднанням.

Згідно з діючим законодавством всі виробники електроенергії належать до відповідних генеруючих одиниць, а саме:

 • тип А – точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю до 1 МВт включно;
 • тип В – точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю від 1 МВт до 20 МВт включно;
 • тип С – точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю від 20 МВт до 75 МВт включно;
 • тип D – точка приєднання з напругою 110 кВ або вище. Генеруюча одиниця також належить до типу D, якщо її точка приєднання має напругу нижче 110 кВ, а потужність становить вище 75 МВт.

Також слід зазначити, що ОСР може надавати послуги з нестандартного приєднання "під ключ" або з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання.

Обов'язки Замовника (за умови приєднання до ОСР):

 • надання заяви на приєднання;
 • розробка та узгодження проектно-кошторисної документації (зокрема лінійної частини приєднання за умови самостійного проектування Замовником лінійної частини);
 • виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання до об'єкта;
 • оплата вартості приєднання.

Обов'язки ОСР:

 • підготовка та видача технічного завдання на проектування та ТУ, а також надання необхідних вихідних даних для проектування лінійної частини Замовником та визначення найближчої точки в існуючих електричних мережах або альтернативної точки приєднання;
 • розробка та узгодження проектної документації (крім лінійної частини приєднання або з лінійною частиною приєднання у разі виконання її ОСР);
 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію електроустановок до точки приєднання Замовника.

Фінансування:
100% коштів Замовника у вигляді плати за приєднання (із врахуванням вилучення величини витрат Замовника на виконання відповідних проектних робіт).

Обов'язки Замовника (за умови приєднання до ОСП):

 • надання заяви на приєднання;
 • розробка ТЕО (за необхідності);
 • розробка та узгодження проектно-кошторисної документації на будівництво електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника;
 • виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання до об'єкта;
 • оплата вартості приєднання.
Обов'язки ОСП:
 • визначення точки забезпечення потужності об'єкта Замовника;
 • підготовка та видача ТУ;
 • узгодження проектної документації, розробленої Замовником;
 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію електроустановок до точки приєднання Замовника.

Фінансування:
100% коштів Замовника у вигляді плати за приєднання (із врахуванням вилучення величини витрат Замовника на виконання відповідних проектних робіт).