Система збору та утилізації біогазу на полігоні ТПВ (м. Маріуполь, Донецька обл.)

На полігоні твердих побутових відходів (ТПВ) в м. Маріуполі Донецької області виконано спорудження системи дегазації для збору біогазу та його утилізації встановленою когенераційною установкою потужністю 200 кВт.

Наша компанія виконала настпуний комплекс заходыв в рамках цього проекту:

  • аудит проекту з метою організації роботи об’єкту на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) за "зеленим" тарифом. В рамках аудиту було визначено комплекс заходів, необхідних для подальшої реалізації проекту, а також послідовність їх виконання;
  • наповнення тарифної моделі, з визначенням собівартості виробництва електричної енергії;
  • підготовка та оформлення документів, необхідних для затвердження "зеленого" тарифу в Національній комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці (НКРЕ);
  • консультаційна підтримка щодо отримання статусу Члена ОРЕ;
  • підготовка та оформлення документів, необхідних для укладання Договору купівлі-продажу електроенергії з ДП "Енергоринок".

В результаті наданих послуг отримано "зелений" тариф на електроенергію в НКРЕ, з урахуванням коефіцієнту 2,3 для біогазу - 1,61 грн./кВт·год. на період з 01.09.2013 по 31.12.2029.

www.tiseco.com.ua

Комплексна інженерна споруда з системою біогазу полігону ТПВ для виробництва електроенергії (200 кВт)