Компанія ІКНЕТ надає повний спектр послуг з розробки та погодження проектних робіт всіх стадій:

 • виконання передпроектних робіт інтеграції об'єкта до зовнішніх інженерних мереж;
 • виконання та погодження проектних робіт з будівництва об'єктів та схем їх приєднання до зовнішніх інженерних мереж;
 • отримання позитивних висновків проекту всіх стадій у відповідних установах.

Проектування в енергетиціКваліфіковане виконання проектування дає можливість оптимізувати капіталовкладення при виконані будівельно-монтажних робіт.

Попередній перелік документів, необхідних до початку проектування:

 • копія документа, який підтверджує право власності або користування об'єкту або земельної ділянки;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • технічні умови;
 • завдання на проектування;
 • топографо-геодезичні матеріали по майданчику, який проектується та трасам інженерних мереж;
 • результати інженерно-геологічних вишукувань на ділянках, які проектуються.

Під час розробки проектної документації для будівництва враховується діюча містобудівна документація.

На основі будівельних норм та державних стандартів визначають клас наслідків (відповідальності) для кожного об'єкту, будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

Клас наслідків будівель і споруд визначається рівнем можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта.

Всі об’єкти поділяються за такими класами наслідків:

 • незначні наслідки – СС1;
 • середні наслідки – СС2;
 • значні наслідки – СС3.

Клас наслідків об'єкта зазначають в завданні на проектування, використовують для визначення стадійності проектування і розраховують при розробці проектної документації.

категорії складності

Експертиза проектів будівництва проводиться:

В обов'язковому порядку для об'єктів будівництва, які:

 • за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (питання санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення);
 • споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд;
 • споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, – щодо кошторисної частини проектної документації;
 • підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з діючим законодавством в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля.

В необов’язковому порядку для об’єктів, що мають незначний клас наслідків (СС1), крім вищезазначених випадків.

За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені, або окремих розділів проектної документації. Правильність визначення класу наслідків (відповідальності) перевіряється під час проведення експертизи проектів, якщо здійснення такої експертизи є обов’язковим відповідно до закону.

Встановлення випадків та порядку проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається.

Досвід успішної реалізації проектів в частині приєднання об'єктів до електричних мереж, наявність кваліфікованого персоналу у вигляді проектно-інженерної групи, дозволив компанії ІКНЕТ створити оптимальну концепцію розробки проектної документації, яка задовольняє вимогам усіх узгоджувальних сторін (Оператор системи розподілу (Обленерго), Оператор системи передачі (НЕК "Укренерго") та інші експертні установи).

Прості рішення складних завдань