Проєктування в енергетиці

Компанія ІКНЕТ надає повний спектр послуг з розробки та погодження проєктних робіт всіх стадій:

 • виконання передпроєктних робіт інтеграції об'єкта до зовнішніх інженерних мереж;
 • виконання та погодження проєктних робіт з будівництва об'єктів та схем їх приєднання до зовнішніх інженерних мереж;
 • отримання позитивних висновків проєкту всіх стадій у відповідних установах.

Проектування в енергетиціКваліфіковане виконання проєктування дає можливість оптимізувати капіталовкладення при виконані будівельно-монтажних робіт.

Попередній перелік документів, необхідних до початку проєктування:

 • копія документа, який підтверджує право власності або користування об'єкту або земельної ділянки;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • технічні умови;
 • завдання на проєктування;
 • топографо-геодезичні матеріали по майданчику, який проєктується та трасам інженерних мереж;
 • результати інженерно-геологічних вишукувань на ділянках, які проєктуються.

Під час розробки проєктної документації для будівництва враховується діюча містобудівна документація.

На основі будівельних норм та державних стандартів визначають клас наслідків (відповідальності) для кожного об'єкту, будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

Клас наслідків будівель і споруд визначається рівнем можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта.

Всі об’єкти поділяються за такими класами наслідків:

 • незначні наслідки – СС1;
 • середні наслідки – СС2;
 • значні наслідки – СС3.

Клас наслідків об'єкта зазначають в завданні на проєктування, використовують для визначення стадійності проєктування і розраховують при розробці проєктної документації.

категорії складності

Експертиза проєктів будівництва проводиться:

В обов'язковому порядку для об'єктів будівництва, які:

 • за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (питання санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення);
 • споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд;
 • споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, – щодо кошторисної частини проектної документації;
 • підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з діючим законодавством в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля.

В необов’язковому порядку для об’єктів, що мають незначний клас наслідків (СС1), крім вищезазначених випадків.

За рішенням замовника може проводитися також експертиза проєктів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені, або окремих розділів проєктної документації. Правильність визначення класу наслідків (відповідальності) перевіряється під час проведення експертизи проєктів, якщо здійснення такої експертизи є обов’язковим відповідно до закону.

Встановлення випадків та порядку проведення експертизи проєктів будівництва іншими законами не допускається.

Досвід успішної реалізації проєктів в частині приєднання об'єктів до електричних мереж, наявність кваліфікованого персоналу у вигляді проєктно-інженерної групи, дозволив компанії ІКНЕТ створити оптимальну концепцію розробки проєктної документації, яка задовольняє вимогам усіх узгоджувальних сторін (Оператор системи розподілу (Обленерго), Оператор системи передачі (НЕК "Укренерго") та інші експертні установи).