Приєднання електроустановок замовників до зовнішніх електричних мереж починається з подання Заяви до електропередавальної організації (обленерго).
Послуги з приєднання надаються електропередавальною організацією на підставі Договору про приєднання, невід'ємним додатком якого є Технічні умови, з урахуванням певних вимог, які передбачені для кожного окремого виду приєднання: стандартне, нестандартне та для виробництва електроенергії.
Технічні умови на приєднання до електричних мереж (об'єктів) електроенергетики – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкту замовника електроенергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання.
 

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ОБ'ЄКТУ:

Електропередавальна організація безоплатно протягом 5 робочих днів від дня подання Заяви надає замовнику підписаний Договір про приєднання, в якому зазначається розмір плати за приєднання, а також технічні умови стандартного приєднання, які є невід'ємним додатком до нього.


ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ОБ'ЄКТУ, ЯКЕ НЕ Є НЕ СТАНДАРТНИМ:

Електропередавальна організація безоплатно готує та видає проект договору про приєднання та підписані технічні умови приєднання, яке не є стандартним, не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.


ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ОБ'ЄКТУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електроенергії, потужністю 70 МВт та більше, замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.
При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електроенергії, потужністю до 10 МВт, замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.
При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю від 10 до 70 МВт, замовник може звернутись із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, або до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Остаточне рішення щодо приєднання електроустановок замовника визначається техніко-економічним обґрунтуванням з урахуванням впливу на якість електроенергії в зоні можливого приєднання.
Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, видаються замовнику безоплатно не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.
Технічні умови не містять вимог щодо зовнішнього електрозабезпечення.
Вартість приєднання, яке не є стандартним, визначається у кожному випадку окремо на підставі проектно-кошторисної документації відповідно до "Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж" (постанова НКРЕ від 12.02.2013 № 115) і оформлюється у вигляді Додаткової угоди до Договору про приєднання.
Плата замовників за стандартне приєднання формується на основі відповідних ставок, що затверджуються НКРЕКП (постанова від 22.12.2015 № 3019), та величини потужності, заявленої замовником.
Ставки стандартного приєднання на прикладі Київської області:

Для приєднання електроустановок (I ступінь, до 16 кВт включно, 2016 рік) до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання (без ПДВ), тис.грн./1 кВт

вартість приєднання до електромереж ІІІ категорія надійності до 16 кВт

 

Для приєднання електроустановок (I ступінь, до 16 кВт включно, 2016 рік) до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання (без ПДВ), тис.грн./1 кВт

Вартість приєднання до електричних мереж ІІ категорія надійності до 16 кВт

 

Для приєднання електроустановок (ІI ступінь, від 16 кВт до 50 кВт включно, 2016 рік) до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання (без ПДВ), тис.грн./1 кВт

вартість приєднання до електричних мереж ІІІ категорія надійності від 16 до 50 кВт

 

Для приєднання електроустановок (IІ ступінь, від 16 кВт до 50 кВт включно, 2016 рік) до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання (без ПДВ), тис. грн./1 кВт

Вартість приєднання до електричних мереж І та ІІ категорія надійності від 16 до 50 кВт

Прості рішення складних завдань