Послуги з реалізації проекту
Перелік основних послуг/робіт, які надаються ІКНЕТ в рамках реалізації бізнес-проектів спорудження ВЕС:

 • Розробка концепції реалізації проекту (попередня оцінка вітропотенціалу, визначення можливості приєднання до електричних мереж тощо);
 • Вибір району будівництва ВЕС;
 • Проведення вітровимірювальної компанії;
 • Передпроектні роботи (мікросайтінг, ОВД/ОВНС, топографо-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування тощо);
 • Відведення земельних ділянок для будівництва ВЕС;
 • Розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) схеми видачі потужності;
 • Отримання Технічних умов приєднання до зовнішніх електричних мереж;
 • Виконання повного комплексу проектних робіт;
 • Вибір та поставка основного обладнання;
 • Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 • Введення об'єкта в експлуатацію;
 • Регуляторні заходи (отримання ліцензії на виробництво електричної енергії, отримання "зеленого" тарифу, укладення всіх необхідних договорів для реалізації продажу електроенергії).

Опис проекту
Основна мета проекту — спорудження промислових ВЕС з метою продажу всього виробленого обсягу електричної енергії в ДП "Гарантований покупець" за "зеленим" тарифом.
 

Технологічна схема
Промислові ВЕС представляють собою групи вітрових електричних установок або окремі вітрові електроустановки, устаткування і споруди, розташовані на певній території, які функціонально пов'язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію.

Основне обладнання, задіяне в технологічній схемі роботи ВЕС, передбачає вітрову турбіну (ВЕУ) та допоміжне обладнання.

"Зелені" тарифи для промислових ВЕС

Умови роботи на Ринку електричної енергії
Здійснення виробництва та продажу електричної енергії з енергії вітру підлягає ліцензуванню в обов'язковому порядку. Ліцензія на виробництво електричної енергії, а також "зелений" тариф для кожної конкретної ВЕС затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
 

Продаж виробленої електричної енергії

Держава гарантує на весь строк застосування "зеленого" тарифу та строк дії підтримки ВЕС, які за результатами аукціону набули право на підтримку, вимог щодо закупівлі електроенергії, виробленої на ВЕС за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною з урахуванням надбавки, а також щодо розрахунків за таку електроенергію грошовими коштами у повному обсязі та у встановлені строки.

За "зеленим" тарифом Гарантованому покупцю за умови:

 • введення в експлуатацію ВЕС до 1 січня 2020 року незалежно від її встановленої потужності;
 • введення ВЕС в експлуатацію з 1 січня 2020 року, які не зобов’язані брати участь в аукціонах;
 • укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31 грудня 2019 року і введення таких ВЕС в експлуатацію протягом 3 років з дати укладення зазначених договорів.

Підтримка ВЕС, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування викупу всього обсягу електроенергії, відпущеної такими ВЕС, за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї, на підставі укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії між Гарантованим покупцем та ВЕС, яка за результатами аукціону набула право на підтримку.

Для набуття права на підтримку ВЕС, встановлена потужність яких більше 5 МВт (крім ВЕС з трьома вітротурбінами незалежно від встановленої потужності таких вітротурбін) зобов’язані брати участь в аукціоні.

Інші ВЕС, можуть брати участь в аукціонах на добровільних засадах.

Якщо Ви бажаєте попередньо оцінити вартість спорудження ВЕС, заповніть, будь ласка, опитувальний лист.

Автоматизована система моніторингу

Це комплекс обладнання і програмного забезпечення, який забезпечує віддалене управління та моніторинг елементів ВЕС, збір технологічної інформації з генеруючого обладнання. Система дає можливість управління технологічними процесами станції з автоматизованого робочого місця диспетчера у диспетчерському пункті управління ВЕС або віддалено – за допомогою каналів зв’язку.
Функції системи моніторингу:

 • збір даних і моніторинг;
 • програмний мережевий контроль;
 • контроль відстеження потужності;
 • регулювання активної та реактивної потужності;
 • контроль стану роботи генеруючого обладнання.

Вимоги Оператора системи передачі щодо регулювання активної та реактивної потужностей
Для виконання оперативно диспетчерського управління електростанцією диспетчером ОСП (НЕК "Укренерго") необхідна наявність контролера чи іншого пристрою для можливості здійснення (відповідно до пункту 2.2 розділу ІІІ Кодексу системи передачі) наступних функцій:

 • дистанційного управління відключення/включення;
 • керування активною потужністю станції з віддалених диспетчерських пунктів (ОСР, ОСП);
 • регулювання активною потужністю;
 • автоматичного приєднання до мережі генеруючої одиниці.

Відповідно до Кодексу системи передачі для дистанційного відключення/включення генеруючі одиниці типу "В" (точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю від 1 МВт до 20 МВт включно) мають бути обладнані вхідним портом, щоб припиняти вироблення активної потужності впродовж 5 секунд після отримання команди на вхідному порті; для керованості активною потужністю генеруючі одиниці мають бути обладнані інтерфейсом (вхідним портом), щоб мати змогу зменшувати вихідну активну потужність після отримання команди на вхідному порті.

ІКНЕТ надає послуги з розробки проектів щодо встановлення автоматизованої системи моніторингу на ВЕС.

Прості рішення складних завдань