Електростанція на біомасі потужністю 2 МВт (с. Новосілки, Київська обл.) | IK НET

Суть проекту: спорудження електростанції на біомасі. Потужність електростанції - 2 МВт. В якості біомаси планується використання відходів деревини.

Виконані роботи ІКНЕТ:

  • аналіз можливих варіантів приєднання електростанції до зовнішніх електричних мереж;
  • розроблена бізнес-модель проекту;В рамках цієї роботи виконано наступне:
    • визначені умови реалізації даного проекту відповідно до діючого законодавства України за "зеленим" тарифом з урахуванням нових вимог до місцевої складової для електростанції на біомасі;
    • розглянуто ринки збуту електричної енергії, яка вироблятиметься електростанцією на біомасі, а також відповідні гарантії;
    • розглянуто умови роботи виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії на Оптовому ринку; визначені прогнозні фінансово-економічні показники проекту з урахуванням певних ризиків;
    • виконано SWOT-аналіз проекту.

Електростанція на біомасі потужністю 2 МВт (с. Новосілки, Київська обл.)