Компанія ІКНЕТ пропонує наступні послуги для нових виробників електричної/теплової енергії:

 • отримання ліцензій на всі види господарської діяльності в енергетиці;
 • розрахунок тарифної моделі;
 • отримання тарифу на відпуск електричної/теплової енергії;
 • отримання "зеленого" тарифу для продажу електроенергії;
 • організація роботи на Оптовому ринку електроенергії (ОРУ) України (ДП "Енергоринок").

Ліцензування та тарифікація

Відповідно до діючого законодавства України наступні види господарської діяльності в енергетиці підлягають ліцензуванню:

 • виробництво електричної енергії;
 • виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях та когенераційних установках;
 • передача електричної енергії (передача електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами);
 • розподіл електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
 • транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
 • постачання електричної енергії (постачання електроенергії гарантованим постачальником електричної енергії/постачання електричної енергії за регульованим тарифом);
 • оптове постачання електричної енергії;
 • постачання теплової енергії;
 • комбіноване виробництво теплової і електричної енергії.

Умови здійснення зазначених видів діяльності підлягають ліцензуванню в обов'язковому порядку і затверджуються відповідним державним регулятором, а саме – Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ З ВИРОБНИКАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОРЕ

Алгоритм розрахунків з виробниками електричної енергії на ОРЕ

В першу чергу ОРЕ виконує розрахунки з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмеження як за потужністю, так і по обсягах виробленої електроенергії. Вартість такої електроенергії визначається величиною "зеленого" тарифу, який затверджується НКРЕКП.

Розрахунки за відпущену електроенергію в ОРЕ із всіма іншими виробниками здійснюється за тарифами, які також регулюються НКРЕКП.

"ЗЕЛЕНІ" ТАРИФИ

В Україні діє законодавство про "зелений" тариф, яке встановлює високі тарифи на електроенергію з альтернативних (відновлюваних) джерел енергії, таких як вітер, сонце, біомаса, біогаз, геотермальна енергія та гідроенергія малих, міні та мікро станцій.

Дія "зеленого" тарифу передбачена до 2030 року.

"Зелений" тариф визначається шляхом множення відповідного коефіцієнту, встановленого для кожного зазначеного джерела енергії, та роздрібного тарифу на електроенергію для другого класу споживачів станом на 01.01.2009:

ЗТ=К×58,46 коп./кВт·год

Розмір "зеленого" тарифу переглядається регулятором щоквартально з урахуванням середнього офіційного курсу НБУ гривні по відношенню до євро за цей період.

"Зелений" тариф для об'єктів, введених в експлуатацію та надбавка до "зеленого" тарифу (у випадку застосування обладнання українського виробництва для об'єктів енергетики, введених к експлуатацію з 01.07.2015 по 31.12.2024) НКРЕКП встановлюється:

БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ


Біогазова електростанція

 

 

 

 

 


 

БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ТПВ

Біогазова електростанція твердо-побутових відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 


БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (З ПРИМУСОВОЮ ГАЗИФІКАЦІЄЮ БІОМАСИ)

Біогаз з примусовою газифікацією біомаси

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ НА БІОМАСІ

Електростанція на біомасі

 

 

 

 

 

 


 

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

Сонячна електростанція

 

 

 

 

 


 

ВІТРОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

Вітрова лектростанція

Варто зазначити, що надбавка до "зеленого" тарифу для приватних СЕС та ВЕС не розповсюджуються.

 

 

 

 


 

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

Гідроелектростанція

 

 

 

 

 

 


 

ГЕОТЕРМАЛЬНА СТАНЦІЯ

Геотермальна станція

Прості рішення складних завдань