Компанія ІКНЕТ пропонує наступні послуги для нових виробників електричної/теплової енергії:

 • отримання ліцензій на всі види господарської діяльності в енергетиці;
 • розрахунок тарифної моделі;
 • отримання тарифу на відпуск електричної/теплової енергії;
 • отримання "зеленого" тарифу для продажу електроенергії;
 • організація роботи з Оператором ринку та/або Гарантованим покупцем.

Ліцензування та тарифікація

Відповідно до діючого законодавства України наступні види господарської діяльності в енергетиці підлягають ліцензуванню:

 • виробництво електричної енергії;
 • виробництво теплової енергії;
 • передача електричної енергії;
 • розподіл електричної енергії;
 • транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
 • постачання електричної енергії споживачу;
 • постачання теплової енергії;
 • перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність).

Умови здійснення зазначених видів діяльності підлягають ліцензуванню в обов'язковому порядку і затверджуються Регулятором, а саме – Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Купівля-продаж електричної енергії здійснюється Оператором ринку та Гарантованим покупцем.

Гарантований покупець купує електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, а також у виробників за аукціонною ціною.

Оператор ринку здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.
 

Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії поширюється на:

 • суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, що введені в експлуатацію до 1 січня 2020 року;
 • суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року, та не зобов’язані брати участь в аукціонах;
 • суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії та уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31 грудня 2019 року і ввели такі об’єкти в експлуатацію протягом 2 років з дати укладення зазначених договорів для сонячних електростанцій, та протягом 3 років з дати укладення зазначених договорів для інших об’єктів, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії;
 • споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та для яких встановлено "зелений" тариф.

При цьому, підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної такими виробниками, за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї, на підставі укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії між Гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.

Для набуття права на підтримку за результатами аукціону власники вітрових електростанцій встановленою потужністю понад 5 МВт (крім ВЕС з трьома вітротурбінами незалежно від встановленої потужності таких вітротурбін) та сонячних електростанцій, встановленою потужністю понад 1 МВт зобов’язані брати участь в аукціоні.

Інші суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії, незалежно від встановленої потужності об’єкта та джерела альтернативної енергії, можуть брати участь в аукціонах на добровільних засадах.

 

"ЗЕЛЕНІ" ТАРИФИ

В Україні діє законодавство про "зелений" тариф, яке встановлює високі тарифи на електроенергію з альтернативних (відновлюваних) джерел енергії, таких як вітер, сонце, біомаса, біогаз, геотермальна енергія та гідроенергія малих, міні та мікро станцій.

Дія "зеленого" тарифу передбачена до 2030 року.

"Зелений" тариф визначається шляхом множення відповідного коефіцієнту, встановленого для кожного зазначеного джерела енергії, та роздрібного тарифу на електроенергію для другого класу споживачів станом на 01.01.2009:

ЗТ=К×58,46 коп./кВт·год

Розмір "зеленого" тарифу переглядається регулятором щоквартально з урахуванням середнього офіційного курсу НБУ гривні по відношенню до євро за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього у попередньому кварталі засідання НКРЕКП.

"Зелений" тариф для об'єктів, введених в експлуатацію та надбавка до "зеленого" тарифу (у випадку застосування обладнання українського виробництва для об'єктів енергетики, введених к експлуатацію з 01.07.2015 по 31.12.2024) НКРЕКП встановлюється:

БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ


Біогазова електростанція

 

 

 

 

 


 

БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ТПВ

Біогазова електростанція твердо-побутових відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 


БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (З ПРИМУСОВОЮ ГАЗИФІКАЦІЄЮ БІОМАСИ)

Біогаз з примусовою газифікацією біомаси

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ НА БІОМАСІ

Електростанція на біомасі

 

 

 

 

 

 


 

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

Сонячна електростанція

 

 

 

 

 


 

ВІТРОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

Вітрова лектростанція

Варто зазначити, що надбавка до "зеленого" тарифу для приватних СЕС та ВЕС не розповсюджуються.

 

 

 

 


 

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

Гідроелектростанція

 

 

 

 

 

 


 

ГЕОТЕРМАЛЬНА СТАНЦІЯ

Геотермальна станція

Прості рішення складних завдань