Бізнес-план необхідний для залучення інвестицій в проект (банківських кредитів, пайової участі інвесторів та інших джерел фінансування).

В рамках розробки бізнес-плану пропонуємо наступне:

  • розробка тарифної моделі для розрахунку тарифів на виробництво електричної/теплової енергії, з урахуванням вимог діючого законодавства;
  • визначення умов роботи генеруючих установок на діючих ринках електричної/теплової енергії;
  • розрахунок прогнозних фінансово-економічних показників проекту з урахуванням відповідних ризиків;
  • SWOT-аналіз проекту.

Розробка енергетичного бізнес-плану для України
Результатом цієї роботи є документ, в якому визначені попередні фінансово-економічні показники проекту (бюджетна частина проекту, прогнозний рух грошових коштів, термін окупності), а також визначено оптимальний сценарій реалізації, на основі якого інвестор може прийняти рішення.

Розробка енергетичного бізнес-плану

Прості рішення складних завдань