З липня 2019 року почала працювати в повну силу нова модель Ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії".

Ринок електричної енергії передбачає наступну систему відносин між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, а також постачання електричної енергії споживачам:

Двосторонні договори – купівля та продаж електроенергії між двома учасниками ринку поза організованими сегментами ринку, крім договору постачання електроенергії споживачу. Ціноутворення на основі двосторонньої домовленості сторін.

Ринок "на добу наперед" – купівля та продаж електроенергії на наступну за днем проведення торгів добу. Ціна визначається для кожного розрахункового періоду за принципом граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту / пропозиції.

Внутрішньдобовий ринок – купівля та продаж електроенергії після завершення торгів на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фізичного постачання електроенергії. Ціна визначається за принципом ціноутворення "за заявленою (пропонованою) ціною".

Балансуючий ринок – забезпечення балансування в реальному часі обсягів виробництва та імпорту і споживання та експорту, врегулювання системних обмежень в ОЕС України, а також фінансового врегулювання небалансів електроенергії. Ціна встановлюється згідно з правилами ринку.

Ринок допоміжних послуг – придбання Оператором системи передачі допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг. Ціна встановлюється згідно з правилами ринку.

Сегменти ринку електричної енергії

ІКНЕТ здійснює повний комплекс заходів для організації діяльності учасника на ринку електричної енергії.

Прості рішення складних завдань