Починаючи з 2019 року будь який суб'єкт господарювання може стати учасником ринку електроенергії та здійснювати купівлю та/або продаж електроенергії.

ІКНЕТ надає послуги з отримання відповідного статусу учасника ринку (виробник, постачальник, споживач тощо) та здійснює повний комплекс заходів для організації діяльності учасника на ринку електричної енергії.

Учасниками Ринку  є:

Виробник електроенергії – здійснює виробництво електроенергії. Будь який суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію з виробництва електричної енергії.

Енергопостачальник – продає електроенергію за договором постачання електроенергії споживачу. Будь який суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на постачання електричної енергії споживачу.

Трейдер – здійснює купівлю електроенергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу за договором постачання електроенергії споживачу. Будь який суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Оператор системи передачі (ОСП) – відповідальний за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток системи передачі та міждержавних ліній електропередачі. Функції ОСП виконує НЕК "Укренерго" відповідно до ліцензії з передачі електричної енергії.

Оператор системи розподілу (ОСР) – відповідальний за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу. Функції ОСР виконують відповідні обленерго відповідно до ліцензії з розподілу електричної енергії.

Оператор ринку – забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електроенергії на цих ринках. Новостворене підприємство ДП "Оператор ринку".

Гарантований покупець – купує електроенергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф. Новостворене підприємство ДП "Гарантований покупець".

Споживач – купує електроенергію для власного споживання.

З липня 2019 року почала працювати в повну силу нова модель Ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії".

Ринок електричної енергії передбачає наступну систему відносин між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, а також постачання електричної енергії споживачам:

Двосторонні договори – купівля та продаж електроенергії між двома учасниками ринку поза організованими сегментами ринку, крім договору постачання електроенергії споживачу. Ціноутворення на основі двосторонньої домовленості сторін.

Ринок "на добу наперед" – купівля та продаж електроенергії на наступну за днем проведення торгів добу. Ціна визначається для кожного розрахункового періоду за принципом граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту / пропозиції.

Внутрішньдобовий ринок – купівля та продаж електроенергії після завершення торгів на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фізичного постачання електроенергії. Ціна визначається за принципом ціноутворення "за заявленою (пропонованою) ціною".

Балансуючий ринок – забезпечення балансування в реальному часі обсягів виробництва та імпорту і споживання та експорту, врегулювання системних обмежень в ОЕС України, а також фінансового врегулювання небалансів електроенергії. Ціна встановлюється згідно з правилами ринку.

Ринок допоміжних послуг – придбання Оператором системи передачі допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг. Ціна встановлюється згідно з правилами ринку.

Сегменти ринку електричної енергії

ІКНЕТ здійснює повний комплекс заходів для організації діяльності учасника на ринку електричної енергії.

Прості рішення складних завдань