Послуги з реалізації проекту

Компанія ІКНЕТ має великий досвід реалізації проектів будівництва промислових сонячних електростанцій (СЕС).

Перелік основних послуг/робіт, які надаються в рамках реалізації бізнес-проектів спорудження СЕС:

 • Вибір земельної ділянки;
 • Розробка оптимальної концепції реалізації проекту (в тому числі, розробка бізнес-плану);
 • Передпроектні роботи (аудит існуючих документів, збір вихідних даних для проектування, розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) схеми видачі потужності та ін.);
 • Отримання Технічних умов приєднання до зовнішніх електричних мереж;
 • Проектні роботи;
 • Вибір та поставка основного обладнання;
 • Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 • Введення об'єкта в експлуатацію;
 • Регуляторні заходи (отримання ліцензії на виробництво електричної енергії, отримання "зеленого" тарифу, укладення всіх необхідних договорів для реалізації продажу електроенергії).

Опис проекту

Основна мета проекту — спорудження промислових СЕС з метою продажу всього виробленого обсягу електричної енергії в ДП "Енергоринок" за "зеленим" тарифом.

Технологічна схема

Промислові наземні СЕС представляють собою інженерні споруди, призначені для перетворення сонячної радіації в електричну енергію. Такі споруди встановлюються на земельних ділянках з допомогою стаціонарних модульних конструкцій, об'єднаних в ряди, масиви та поля.

Основне обладнання, задіяне в технологічній схемі роботи СЕС, передбачає сонячні панелі, інвертори, а також пристрої та елементи електричних мереж.

Технологічна схема

 

основні етапи реалізації проекту

 

"Зелені" тарифи для промислових СЕС

Умови роботи на Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ)

Здійснення виробництва та продажу електричної енергії з енергії сонця підлягає ліцензуванню в обов'язковому порядку. Ліцензія на виробництво електричної енергії, а також "зелений" тариф для кожної конкретної СЕС затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Проведення розрахунків за вироблену електричну енергію

Розрахунки за вироблену електроенергію здійснюються ОРЕ щоденно, в першу чергу серед інших з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як за потужністю електростанції, так і за обсягами виробленої електроенергії.

Якщо Ви бажаєте попередньо оцінити вартість спорудження промислової СЕС, заповніть, будь ласка, опитувальний лист.

Автоматизована система моніторингу

Це комплекс обладнання і програмного забезпечення, який забезпечує віддалене управління та моніторинг елементів СЕС, збір технологічної інформації з генеруючого обладнання. Система дає можливість управління технологічними процесами станції з автоматизованого робочого місця диспетчера у диспетчерському пункті управління СЕС або віддалено – за допомогою каналів зв’язку.
Функції системи моніторингу:

 • збір даних і моніторинг;
 • програмний мережевий контроль;
 • контроль відстеження потужності;
 • регулювання активної та реактивної потужності;
 • контроль стану роботи генеруючого обладнання.

Вимоги Оператора системи передачі щодо регулювання активної та реактивної потужностей
Для виконання оперативно диспетчерського управління електростанцією диспетчером ОСП (НЕК "Укренерго") необхідна наявність контролера чи іншого пристрою для можливості здійснення (відповідно до пункту 2.2 розділу ІІІ Кодексу системи передачі) наступних функцій:

 • дистанційного управління відключення/включення;
 • керування активною потужністю станції з віддалених диспетчерських пунктів (ОСР, ОСП);
 • регулювання активною потужністю;
 • автоматичного приєднання до мережі генеруючої одиниці.

Відповідно до Кодексу системи передачі для дистанційного відключення/включення генеруючі одиниці типу "В" (точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю від 1 МВт до 20 МВт включно) мають бути обладнані вхідним портом, щоб припиняти вироблення активної потужності впродовж 5 секунд після отримання команди на вхідному порті; для керованості активною потужністю генеруючі одиниці мають бути обладнані інтерфейсом (вхідним портом), щоб мати змогу зменшувати вихідну активну потужність після отримання команди на вхідному порті.

ІКНЕТ надає послуги з розробки проектів щодо встановлення автоматизованої системи моніторингу на СЕС.

Прості рішення складних завдань