Будівництво нової ПС 220 кВ з трансформаторами потужністю 160 МВА

Суть проєкту: оптимізація та зменшення дозволеної до використання потужності (з 278 676,43 кВт до 78 000 кВт) діючого підприємства з забезпеченням І категорії надійності електропостачання. У зв'язку з зазначеним, передбачалося від’єднання підприємства від існуючих точок приєднання та будівництво нової ПС 220/35/10 кВ для живлення підприємства та приєднання цієї підстанції до мереж НЕК "Укренерго".

Виконані роботи ІКНЕТ:

  • розроблене ТЕО з визначення точки приєднання ПС 220 кВ потужністю 160 МВА;
  • ТЕО погоджене з НЕК "Укренерго";
  • підготовлено пакет документів на отримання технічних умов від НЕК "Укренерго".