Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) - передпроектна робота, яка виконується з метою проведення порівняльного аналізу варіантів схеми приєднання об'єктів до електричних мереж та визначення найбільш оптимальної схеми, яка враховує усі технічні вимоги та економічні показники, яка забезпечує надійне електропостачання споживачів.

ІКНЕТ виконує роботи з розроблення ТЕО, яке дає можливість отримати технічні умови на приєднання об'єкту до зовнішніх електричних мереж.

Під час розробки ТЕО Компанією виконуються наступні роботи:

  • розробка технічного завдання на виконання ТЕО та погодження його у всіх заінтересованих організаціях (Оператор систем розподілу, Оператор системи передачі та ін.);
  • збір вихідних даних;
  • проведення аналізу електричних мереж приєднання об'єкту з урахуванням існуючих та перспективних величин навантаження/генерації;
  • розробка нормативних варіантів схеми зовнішнього електропостачання/видачі потужності об'єкту;
  • розрахунок та аналіз нормальних, ремонтно-аварійних режимів роботи електричної мережі;
  • розрахунок струмів короткого замикання;
  • визначення основних принципів організації релейного захисту, автоматики, оперативно-диспетчерського зв'язку, автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії (АСКОЕ), автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСУ ТП);
  • оцінка укрупнених показників вартості реалізації варіантів схеми зовнішнього електропостачання/видачі потужності об'єкту;
  • надання висновків щодо виконаної роботи.
Структура ТЕО для об'єктів споживання
Структура ТЕО для об'єктів генерації
Прості рішення складних завдань