1. Якщо весь обсяг виробленої електроенергії (генерація на біогазі) продавати в електричну мережу за "зеленим" тарифом, чи зможе підприємство (тваринницький комплекс) використовувати цю ж електроенергію для власного споживання?

Ваше підприємство (тваринницький комплекс) може фізично використовувати електроенергію вироблену генерацією, що працює за "зеленим" тарифом. Це пояснюється законами фізики: електричний струм, отриманий від генерації, протікає в першу чергу у напрямку до струмоприймачів споживача, забезпечуючи його електропостачання. Після чого надлишки електричної енергії від сумарної генерації (за наявності) видаються у зовнішню електричну мережу.
В такому випадку порядок розрахунків за електроенергію для Вашого підприємства має наступний вигляд:

 • генерація всього виробленого об'єму електроенергії буде оплачуватись Оптовим ринком електроенергії за "зеленим" тарифом у розмірі 1,61 грн. за 1 кВт/год, який визначає величину доходу Вашого підприємства;
 • електроенергія, спожита тваринницьким комплексом, буде закупатись в Обленерго за ціною 1,21 грн. за 1 кВт/год, визначаючи витрати Вашого підприємства.

В той же час Ваше підприємство (тваринницький комплекс) буде забезпечено додатковим незалежним джерелом електроенергії у вигляді генерації на біогазі.
faq_graph1_uk

2. Який економічний ефект від продажу електроенергії, виробленої з біогазу, за "зеленим" тарифом в порівнянні з використанням цієї електроенергії на власні потреби тваринницького комплексу?

Основні фактори, що впливають на визначення економічних показників:

 • електроенергію за "зеленим" тарифом можна видавати в мережу цілодобово (~8000 годин на рік), в той час як споживання на виробництві обмежується 8-мома або 12-тьма годинами на день (не більше 4000 годин на рік);
 • різниця цін на електроенергію, яку підприємство купує за роздрібним тарифом та більш високим "зеленим" тарифом, за яким Ви можете продавати вироблену електроенергію, складає 40 коп/кВт·год.

З таблиці видно, що за умови, коли потужність генеруючої установки становить 1 МВт та 4000 робочих годин підприємства на рік, продаючи всю вироблену електроенергію за "зеленим" тарифом Ви отримаєте на 1 000 000 $ більше, ніж заощадите на власному електроспоживанні:

faq_table1_uk
До того ж Ви будете звільнені від податку на прибуток до 2020 року (включно).

3. Як швидко окупається біогазовий проект?

З 01.04.2013 набули чинності зміни до Закону України "Про електроенергетику", які встановлюють мінімальний розмір "зеленого" тарифу на електроенергію з біогазу у розмірі 161,35 коп./кВт·год.

Період окупності біогазових проектів складає від одного до трьох років.

Слід зазначити, що на даний момент найбільш швидко окупаються (від одного до двох років) проекти на "сміттєвому" газі, отриманому на полігоні твердих побутових відходів (ТПВ). Це пояснюється тим, що на полігонах ТПВ біогаз утворюється природнім шляхом та не потребує додаткових витрат на його виробництво.

Біогазові проекти, які передбачають використання інших видів сировини (відходи тваринництва, птахівництва, харчової промисловості та ін.), окупаються протягом трьох років.

Звертаємо Вашу увагу на те, що серед усіх проектів альтернативної енергетики, біогазові проекти - найбільш економічно вигідні.

4. Які умови приєднання об'єктів альтернативної енергетики до електричних мереж на сьогоднішній день?

У 2013 році набули чинності нові правила приєднання електроустановок, згідно з якими енергопостачальна організація (обленерго, НЕК "Укренерго") не має права відмовити у приєднанні Замовника до її електричних мереж.

При цьому в обов'язки Замовника входить:

 • подання заяви на приєднання;
 • оплата вартості підготовки проекту технічних умов.

Обов᾿язки енергопостачальної організації:

 • підготовка та видача технічних умов;
 • розробка проектно-кошторисної документації до точки приєднання Замовника;
 • виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт до точки приєднання Замовника;
 • введення установки Замовника в експлуатацію.

Приєднання об'єктів альтернативної енергетики забезпечується за рахунок 100 % фінансування енергопостачальної організації в такому вигляді:

 • 50 % - кошти, які включаються в тариф на передачу електричної енергії;
 • 50 % - поворотна фінансова допомога Замовника.

5. Які труднощі можуть виникнути під час реалізації проектів альтернативної енергетики та отримання "зеленого" тарифу на електроенергію?

Дійсно, процедуру здачі об'єкту в експлуатацію, з подальшим отриманням "зеленого" тарифу та укладенням договору купівлі-продажу електроенергії пройти не просто і задача ускладнюється тим, що об᾿єкт необхідно здавати в експлуатацію різним організаціям:

 • обленерго;
 • НЕК "Укренерго";
 • інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю;
 • управління ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ);
 • управління генеруючих підприємств НКРЕ;
 • ДП "Енергоринок" та ін.

При цьому слід враховувати, що у кожної з вищеназваних організацій свій перелік вимог до об᾿єкту, який до того ж постійно оновлюється.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що для проходження усіх процедур погодження необхідні спеціалісти з досвідом у службі замовника, або інжинірингова компанія, що має досвід реалізації проектів альтернативної енергетики.

Досвід реалізації проектів альтернативної енергетики нашої компанії демонструє пряму залежність між строком реалізації проекту та своєчасним і грамотним проходженням всіх погоджувальних процедур. За умови дотримання усіх вимог термін реалізації проекту складає від 6 місяців до 1 року. У випадку недотримання процедур – до 3-х років.

6. Як довго потрібно чекати надходження коштів за відпущену в Оптовий ринок електроенергію, вироблену з альтернативних джерел?

Держава гарантує, що весь обсяг виробленої електроенергії з альтернативних (відновлювальних) джерел купується Оптовим ринком електроенергії (ОРЕ) за "зеленим" тарифом. При цьому розрахунки за електроенергію здійснюються в грошовій формі за алгоритмом, згідно з яким виробники, що використовують альтернативні (відновлювальні) джерела енергії, в ряді всіх виробників (в т. ч. тих, що використовують традиційні види палива для своїх електростанцій) отримують грошові кошти за продану електроенергію в першу чергу.

Алгоритм розрахунків за електроенергію на ОРЕ з виробниками:

1-4ua

Виходячи з досвіду реалізованих проектів альтернативної енергетики нашої компанії, можна стверджувати, що розрахунки за відпущену в мережу електричну енергію проводяться щоденно.
По завершенню поточного місяці, після виконання процедури взаємозаліку, ДП "Енергоринок" доплачує виробнику залишок грошових коштів в повному обсязі.

7. Хто може стати виробником електроенергії з альтернативних джерел енергії та продавати її за "зеленим" тарифом державі?

Все залежить від виду об'єкту альтернативної енергетики.

Енергію сонця, малих річок або вітру може використовувати будь-хто за бажанням, маючи у власності (на правах оренди) відповідну земельну ділянку. Кожен має доступ до цих ресурсів, обмеження можуть бути накладені лише географічними особливостями місця розташування майбутньої електричної станції.

Якщо у якості джерела електроенергії планується використання біомаси або біогазу, то реалізація проекту має сенс для тих, хто має доступ до необхідної бази сировини (відходи рослинного походження та лісового господарства, тваринництва, тверді побутові та промислові відходи, інші відходи). А саме, - для власників промислових об᾿єктів наступних галузей:

 • виробництво спирту, пива;
 • тваринництво;
 • птахівництво;
 • харчова промисловість;
 • аграрне виробництво та ін.
Прості рішення складних завдань