Україна має величезний потенціал у вигляді такого альтернативного джерела енергії, як біомаса. Це продукти, відходи та залишки лісового та сільського господарств (пелети, тріска, тирса, лузга соняшника, солома та ін.), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також складова частина промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу.

Послуги з реалізації проекту

Перелік основних послуг/робіт, які надаються в рамках реалізації бізнес-проектів спорудження електростанцій на біомасі:

 • Оцінка кількісних та якісних характеристик біомаси, визначення потужності електростанції;
 • Розробка оптимальної концепції реалізації проекту (в тому числі, розробка бізнес-плану);
 • Передпроектні роботи (аудит існуючих документів, збір вихідних даних для проектування, розробка техніко-економічного обґрунтування схеми видачі потужності та ін.);
 • Отримання Технічних умов приєднання до зовнішніх електричних мереж;
 • Проектні роботи;
 • Вибір та поставка основного обладнання;
 • Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 • Введення об'єкту в експлуатацію;
 • Отримання Ліцензії на виробництво електричної енергії;
 • Отримання "зеленого" тарифу;
 • Укладення всіх необхідних договорів для реалізації продажу електроенергії.

Опис проекту

Основна мета проекту – створення бізнесу з продажу електроенергії в Оптовий ринок електричної енергії України за "зеленим" тарифом.

5 причин для реалізації проекту спорудження електростанції на біомасі:

 

5 причин для реалізації проекту спорудження електростанції на біомасі

Види біомаси

Дія "зеленого" тарифу розповсюджується на види біомаси, здатні до біологічного розпаду.
Наприклад:

Зезернові культурирнові культури:

 • солома пшениці, ячменю та ін. (пелети, гранули, тюки);
 •  лузга соняшника, гречки, ячменю та ін. (пелети, брикети);
 •  стебла кукурудзи, соняшника та ін.

 

 

 

 

деревинаДеревина:

 • пелети, брикети;
 • гілки, обрізки, верхівки дерев;
 • інші відходи та продукти деревообробки та лісозаготівлі.

 

 

 

 

Основні умови реалізації проектів:

 • визначення джерела сировини (палива для станції);
 • близьке розташування до зовнішніх електричних мереж;
 • визначення умов збору та доставки палива на електростанцію;
 • визначення умов зберігання запасів палива для електростанції (за необхідності).

Технологія виробництва енергії

Основні блоки технологічної схеми виробництва енергії з біомаси:

 • джерело сировини;
 • система підготовки біомаси;
 • система транспортування біомаси;
 • генеруючий блок / когенератор;
 • трансформаторна підстанція.

технологічна схема виробництва електроенергї з біомаси

 

основні етапи реалізації проекту

 

"Зелені" тарифи для електростанції на біомасі

"Зелений" тариф на електроенергію визначається з допомогою коефіцієнта, встановленого для електростанцій на біогазі, введених в експлуатацію в певний період часу, з терміном дії до 2030 року.

"Зелені" тарифи для ЕС на біомасі

Умови роботи на Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ)

Здійснення виробництва та продажу електричної енергії з енергії біомаси підлягає ліцензуванню в обов'язковому порядку. Ліцензія на виробництво електричної енергії, а також "зелений" тариф для кожної конкретної станції затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Проведення розрахунків за вироблену електричну енергію

Розрахунки за вироблену електроенергію здійснюються ОРЕ щоденно, в першу чергу серед інших з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як за потужністю електростанції, так і за обсягами виробленої електроенергії.

Якщо Ви бажаєте оцінити вартість спорудження електростанції на біомасі, заповніть, будь ласка, опитувальний лист.

Прості рішення складних завдань