Державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом формування тарифної політики відповідно до законодавства та надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності .

Відповідно до діючого законодавства організацією, яка видає ліцензії в енергетиці, є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

отримати ліцензію і енергетиці

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню:

у сфері електроенергетики:

 • виробництво електричної енергії;
 • передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
 • розподіл електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);
 • постачання електроенергії гарантованим постачальником електричної енергії;
 • постачання електричної енергії незалежним електропостачальником;
 • оптове постачання електричної енергії;
 • комбіноване виробництво теплової і електричної енергії.

у нафтогазовому комплексі та сфері теплопостачання:

 • транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку магістральним трубопроводом;
 • транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами;
 • розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ;
 • постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;
 • постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
 • зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;
 • виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

З метою отримання ліцензії необхідно подати до НКРЕКП заяву з відповідним пакетом документів, вимоги яких відрізняються для кожного виду господарської діяльності.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

 • Заява.
 • Доручення на право представництва заявника (у разі потреби).
 • Документ про внесення плати за видачу ліцензії.
 • Копія статуту (нотаріально посвідчена).
 • Опис заявленої діяльності (технічні характеристики енергогенеруючого об'єкту; схема електричних з'єднань з позначенням приладів розрахункового обліку).
 • Документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів господарської діяльності (копія бухгалтерської звітності ф. № 1 за звітний період).
 • Копія документа, що підтверджує право власності генеруючими потужностями або їх користування (із підтвердженням належності цих генеруючих потужностей на праві власності іншому суб'єкту господарювання (фізичній особі)).
Прості рішення складних завдань