З метою залучення інвестицій в технології використання альтернативних джерел енергії і тим самим стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України в 2009 році було прийнято спеціальний тариф – "зелений"(1).

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" розміри "зеленого" тарифу затверджуються окремо для кожного з наступних видів альтернативних джерел енергії:

 • енергія сонячного випромінювання;
 • енергія вітру;
 • біомаса;
 • біогаз;
 • мікро-, міні- та малі гідроелектростанції;
 • геотермальна енергія.

''Зелений'' тариф в Україні

Строк застосування "зеленого" тарифу передбачено до 2030 року. При цьому з метою захисту інвесторів від інфляційних ризиків існує відповідна прив'язка "зеленого" тарифу до євро.

Також, слід зазначити, що до 2025 року, за умови використання на генеруючому об'єкті обладнання українського виробництва, передбачена надбавка до "зеленого" тарифу у розмірі від 5 до 10%.

Згідно з вимогами діючого законодавства Оптовий ринок електроенергії України в особі ДП "Енергоринок" зобов'язаний купувати весь обсяг виробленої електроенергії у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, та здійснювати повну оплату вартості електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього.

Порядок купівлі та розрахунків за "зеленим" тарифом затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФУ:

 1. Заява.
 2. Пояснювальна записка з детальною інформацією про суб’єкта господарювання.
 3. Розрахунок собівартості виробництва електричної енергії.
 4. Обґрунтування статей та елементів витрат собівартості виробництва електричної енергії.
 5. Пояснювальна записка до проекту будівництва об’єкта.
 6. Копія зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт.
 7. Копія технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію.
 8. Копія зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката.
 9. Копія кошторисної частини проектної документації будівництва об’єкта.

  Примітка:

  (1) – "Зелений" тариф – спеціальний тариф на електричну енергію, що виробляється з відновлювальних джерел енергії, який в декілька разів перевищує тариф для станцій, що використовують традиційні ресурси, та спрямований на заохочення вкладень інвестицій в цю галузь. Величина "зеленого" тарифу залежить від року введення об’єкту в експлуатацію.

Прості рішення складних завдань