Будівництво будь-якого об'єкту починається з розробки проекту. Проектування електропостачання включає в себе наступні етапи робіт:

 • формування концепції проекту;
 • підготовка та збір необхідних відомостей та документації (отримання технічних умов, розрахункові дані тощо);
 • розробка проекту, узгодження з замовником основних проектних рішень;
 • узгодження проекту, отримання всіх необхідних дозвільних документів.

Попередній список документів, необхідних до початку проектування:

 • копія документа, який підтверджує право власності / користування об'єкту або земельної ділянки;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • технічні умови;
 • завдання на проектування;
 • топографо-геодезичні матеріали щодо майданчику, який проектується та трасам інженерних мереж;
 • результати інженерно-геологічних вишукувань на проектованих ділянках.

До містобудівної документації належать:

 • генеральний план населених пунктів;
 • детальний план території.

Містобудівні умови та обмеження є чинними до закінчення будівництва об’єкта.

Технічні умови – комплекс вимог до інженерного забезпечення об'єктів будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, а саме – водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнє освітлення, відведення стічних вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.
Технічні умови повинні містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об'єкту будівництва, а також відповідати намірам замовника щодо забудови земельної ділянки.
Завдання на проектування визначає вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об'єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов і обмежень.

Топографо-геодезичні роботи створюють базу для подальшого планування будівництва будівель і споруд, що забезпечують як фактичну, так і перспективну довговічність, а також надійність споруджуваного об'єкту.
Інженерно-геологічні вишукування виконуються до початку будівництва з метою визначення особливості деформації ґрунту. Розробка проектної документації без інженерних вишукувань не допускається.

Відповідно до державних стандартів, а також класу наслідків (відповідальності) об'єкту, що споруджується визначають його категорію складності. Всі об'єкти будівництва діляться на І, ІІ, ІІІ, ІV і V категорії складності.
Категорію складності об'єкта відзначають в завданні на проектування, використовують для визначення стадійності проектування і розраховують при розробці проектної документації.
У разі розбіжності розрахункової та зазначеної в завданні на проектування категорій складності об'єкта, в завдання вносяться відповідні зміни.

категорії складності та стадії проектування

Стадії проектування:

 • РП – робочий проект розробляється для технічно нескладних об'єктів, а також об'єктів з використанням проектів (проектних рішень) повторного використання;
 • ТЕР – техніко-економічний розрахунок використовується для технічно нескладних об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
 • ЕП – ескізний проект розробляється на підставі завдання для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень об'єкта, підтвердження можливості спорудження об'єкта невиробничого призначення;
 • ТЕО – техніко-економічне обґрунтування розробляється на підставі завдання замовника для об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, які вимагають детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта;
 • П – проект розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, кошторисної вартості будівництва;
 • Р – робоча документація розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії проектування (проекту).

До проектної документації на будівництво об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об'єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додаються результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища.
Лише наявність успішного досвіду в реалізації проектів приєднання об'єктів до електричних мереж може послужити запорукою створення оптимальної концепції розробки проектної документації.

Прості рішення складних завдань