Як зазначалося раніше, основним способом отримання біогазу є анаеробне зброджування біомаси. Що ж собою являє процес анаеробного зброджування?
Анаеробне зброджування – це розкладання органічних речовин за участю мікроорганізмів без доступу кисню у герметичних резервуарах – метантенках. Розрізняють до 50 видів метаноутворюючих анаеробних мікроорганізмів, які утворюють симбіотичні угрупування та формують мікрофлору метантенка.

схема отримання біогазу з органічних відходівЯкі ж органічні речовини можуть подаватися в метантенки?

•    органічні відходи різноманітних виробництв сільського господарства;
•    гній свиней та великої рогатої худоби;
•    послід птахів;
•    відходи життєдіяльності людини;
•    рослинні рештки;
•    осади стічних вод тваринницьких та птахівничих підприємств;
•    стоки переробних підприємств, що містять цукор;
•    побутові відходи;
•    стічні води міст, спиртових заводів тощо.


Біометаногенез відбувається в чотири етапи:

•    гідроліз – перетворення за допомогою бактерій складних вхідних полімерних матеріалів на прості розчинні сполуки, доступні іншим мікроорганізмам;
•    ацидогенез – перетворення цукрів та амінокислот на водень, вуглекислий газ, аміак і органічні кислоти;
•    ацетогенез – перетворення органічних кислот на аміак, оцтову кислоту, вуглекислий газ та водень;
•    метаногенез – перетворення археями-метаногенами цих продуктів на вуглекислий газ та метан.


Складові та властивості біогазу


 складові біогазу


Технологічні схеми біогазових установок залежать від об'ємів переробки і властивостей матеріалу, який зброджується, теплового режиму, способів завантаження і зброджування субстрату та ряду інших чинників.
Принципова схема анаеробної установки включає гноєзбірник (приймальний пристрій), метантенк (біореактор), котел (теплообмінник), газгольдер і гноєсховище.
Продуктами біогазової установки є газ, тверді і рідкі добрива. При цьому, вміст живильних речовин в одержаному добриві збільшується на 15% у порівнянні зі звичним гноєм. Таке добриво не містить гельмінтів, хвороботворних бактерій і насіння бур’янів та може застосовуватися без традиційних витримок і зберігання, а рідкий екстракт використовується безпосередньо для поливу кормових трав, овочів тощо. Завдяки використанню вищезазначених добрив можливо збільшити врожайність на 50%.


Орієнтовний вихід біогазу в залежності від виду та кількості сировини:


 види сировини для отримання біогазу


Технологія отримання біогазу зі звалищного газу дещо відрізняється від стандартного анаеробного зброджування, оскільки розкладання органічної частини твердих побутових відходів (ТПВ) відбувається безпосередньо на звалищі (полігоні) в анаеробних умовах, що виникають невдовзі після їхнього санітарного поховання. Біомасу сміттєвих звалищ не обов'язково переміщувати в окрему ємність або резервуар (метантенк), оскільки вона вже виділяє газ і для прискорення цього процесу досить обмежити доступ кисню і зробити свердловини безпосередньо на звалищі.

Принципова схема біогазової установки ТПВ включає: системи видобутку, збору, подачі, осушки і очистки газу та когенераційну установку.

схема отримання біогазу з ТПВЯкі ж основні напрямки використання біогазу?
•    паливо для генеруючих установках (вироблення електричної та теплової енергії);
•    замінник природного газу;
•    біопаливо для автомобілів;
•    зниження пожежної небезпеки на полігонах ТПВ;
•    факельне спалювання з метою усунення неприємних запахів на полігонах ТПВ.

Прості рішення складних завдань