Біогаз – це газ, який переважно складається з метану (СН4), що утворюється з біомаси. Слід зазначити, що для утворення біогазу можуть використовуватися різні види біомаси, зокрема різноманітні побутові та промислові відходи органічного походження. Основним способом отримання біогазу є анаеробне зброджування біомаси. Спосіб отримання біогазу безпосередньо визначає комплект основного обладнання, який буде встановлюватися на біогазовій станції, а саме: чи буде встановлюватися реактор анаеробного зброджування з когенераційною установкою або достатньо лише когенераційної установки.

переваги спорудження біогазової станції

Спорудження біогазової станції забезпечує:
•    вирішення проблеми утилізації відходів (економія капітальних витрат на спорудженні очисних споруд);
•    скорочення викидів метану в атмосферу (зменшення забруднення навколишнього середовища);
•    вироблення теплової та електричної енергії (додаткове джерело енергії);
•    отримання біометану (біоетанолу);
•    створення нових робочих місць;
•    отримання постійного джерела прибутку (правильна організація продажу та утилізації всіх вихідних продуктів біогазової станції).
Враховуючи те, що на даний час спостерігається тенденція розвитку агропромислового комплексу (рослинництво та тваринництво), а також щоденно збільшуються обсяги відходів великих міст, спорудження біогазових станцій в Україні є досить актуальним та економічно вигідним.
На державному рівні прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на розвиток біогазової галузі, зокрема встановлено "зелений" тариф на продаж електроенергії, виробленої біогазовою станцією. Більш детально щодо будівництва біогазових станцій

Прості рішення складних завдань