Цікава інформація для тих, хто цікавиться аналітикою та статистикою. Міжнародні організації уважно слідкують за тим, що відбувається в світі в контексті реалізації програм альтернативної енергетики. До Вашої уваги друга частина. Перша частина тут.

За матеріалами сайту https://www.iea.org/publications/wei2017/

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Збільшення інвестицій в енергоефективність

Інвестиції в енергоефективність зростають, незважаючи на постійне зниження цін на енергоносії, що досягли в 2016 році 231 млрд. доларів. Хоча Європа найбільше витрачала на енергоефективність в 2016 році, найшвидше зростання інвестицій відбулося в Китаї, де посилення політики підвищення енергоефективності допомогло зменшити енергоємність економіки. В усьому світі більшість інвестицій - 133 мільярди доларів - йдуть у будівельний сектор, на який припадає третина загального споживання енергії.

Простір для поліпшення стандартів якості

Хоча стандарти щодо енергоефективності обладнання та приладів у країнах з перехідною економікою поступово підвищуються, все ще є багато можливостей для вдосконалення. Наприклад, нові кондиціонери, продані в 2016 році, додадуть до 90 терават-годин (TWh) енергоспоживання в усьому світі, а лише в Індії - 10 терават-годин, посилюючи пікові навантаження. Ці цифри могли  б бути на 40% нижчим, якщо найвищі стандарти ефективності були б прийняті у всіх країнах.

У 2016 році кількість проданих теплових насосів зросла на 28%, а електромобілів - на 38%. Ці технології поліпшують загальну ефективність, і якщо їх узгоджувати з використанням поновлюваних джерел енергії, можна зменшити обсяги забруднення атмосфери, хоча поки що цей вплив на попит на нафту та газ є невеликий. Очікується, що 750 000 електромобілів, проданих в 2016 році, зменшать обсяг транспортування нафти лише на 0,02%.

Роль цифрових технологій в енергетичному секторі

Майбутня роль цифрових технологій для генерації, обробки та передачі даних посіла центральне місце в енергетичних дискусіях. У 2016 році близько 47 мільярдів доларів було витрачено на інфраструктуру та програмне забезпечення, спрямоване на оцифрування сектору електроенергії, щоб сприяти більш гнучкій роботі мережі, управління попитом та інтеграції поновлюваних ресурсів. Тим часом, нафтогазова промисловість збільшує використання цифрових технологій для підвищення ефективності своїх операцій, контролюючи при цьому витрати.

Витрати на дослідження та розробки в галузі енергетики залишаються стабільними

Інформації щодо витрати на дослідження та розробки (R & D) по секторам мало, особливо щодо приватного сектора. Однак WEI 2017 відслідкував, що 67 мільярдів доларів було витрачено на дослідження та розробку в галузі енергетики у всьому світі в 2015 році, виходячи з інформації щодо оцінки витрат державних та приватних органів.

Незважаючи на постійно зростаюче просування «чистої» енергетики, основні витрати досліджень за останні 4 роки були спрямовані на «не чисту» енергетику.

Європа та Сполучені Штати витрачають найбільше коштів, по 28% від загального обсягу кожен на дослідження, тоді як Китай – має найвищий показник у сфері енергетичних досліджень та розробок відносно частки ВВП після Японії в 2014 році. Хоча державні та приватні джерела в кожному з них становлять близько половини у загальному обсязі витрат на дослідження та розробки, більшість приватних досліджень припадає на виробництво нафти, газу та теплової енергії, тоді як більшість державних досліджень спрямовані на екологічно чисті енергетичні технології.

Важливі проекти з видобутку, збору та зберігання вугілля, в основному фінансуються компаніями, які почали працювати в 2017 році, але поточна політика не підтримує суттєве збільшення витрат у цьому десятилітті на тривалі проекти, про що свідчить відсутність нових проектів будівництва.

НАСЛІДКИ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕНЕРГЕТИКУ

Падіння інвестицій вказує на майбутні ризики енергетичної безпеки

Зниження світових інвестицій в енергію на 18% з 2014 року ще не викликало серйозних сумнівів щодо адекватності постачання енергії в короткостроковій перспективі, але падіння інвестицій вказує на ризик виникнення ринкової герметичності та недостатності потенціалу в певний момент часу.

Енергетичні інвестиції були пом'якшені через надлишкові потужності у глобальному постачанні викопного палива та виробництва електроенергії на деяких ринках, а також дефляції витрат у багатьох частинах енергетичного сектора. Зниження активності сектору нафти та газу і недавнє уповільнення санкціонування викопних нафтових родовищ до найнижчого рівня за більш ніж 70 років може призвести до посилення поставок у найближчому майбутньому.

Гнучкість сектору електроенергії залишається проблемою

Постійне інвестування в гнучкі активи, щоб забезпечити адекватність системи у періоди пікового попиту, а також для інтеграції більшої частку потужностей вітрової та сонячної енергії в систему є важливим фактором для енергетичної безпеки. Однак незрозуміло, чи сьогоднішні бізнес-моделі заохочують необхідні інвестиції в гнучкі електроенергетичні активи.

Основна частина гнучкості енергосистеми, яка була запроваджена до теперішнього часу, була отримана від існуючих активів, в основному це диспетчерські потужності (головним чином газових установок та гідроенергетики) та міжмережева передача. У 2016 році обсяг нових гнучких виробничих потужностей та мережевих систем зберігання у всьому світі, знизився до 130 ГВт - найнижчий рівень протягом більш ніж десяти років. Це відображає більш слабкі цінові сигнали для інвестицій, що виникають внаслідок тривалої невизначеності регулювання та недосконалого конструювання ринку.

Вперше ця потужність була практично рівна ​​125 ГВт потужності сонячних фотоелектричних та вітрових установок,  введених в експлуатацію в 2016 році, час будівництва яких, як правило, набагато коротший. Збільшення інвестицій в електричну мережу на 6% у 2016 році, з більшою роллю цифрових технологій, підтримує модернізацію мереж та постійну інтеграцію змінних поновлюваних джерел енергії. Однак нова політика та регуляторні реформи необхідні для посилення ринкових сигналів для інвестицій у всі форми гнучкості.

Уповільнення низьковуглецевої генерації

Викиди двоокису вуглецю в 2016 році вже третій рік поспіль знижуються як результат тривалих інвестиції в енергоефективність, переходу від використання вугілля на газ і кумулятивного впливу нового виробництва з низьким вмістом вуглецю.

Навіть незважаючи на те, що внесок вітрової та сонячної генерації у відповідність на збільшення попиту збільшився приблизно на три чверті протягом останніх п'яти років, очікуваний його вплив майже повністю компенсується уповільненням рішень щодо інвестицій в атомні та гідроенергетичні установки, який знизився більш ніж наполовину за той же період часу.

Інвестиції в нове виробництво електроенергії з низьким рівнем вуглецю мають збільшитися лише для того, щоб йти в ногу з зростанням попиту на електроенергію.

 

Перша частина тут.

Прості рішення складних завдань