Цікава інформація для тих, хто цікавиться аналітикою та статистикою. Міжнародні організації уважно слідкують за тим, що відбувається в світі в контексті реалізації програм альтернативної енергетики. До Вашої уваги перша частина. Друга частина тут.

За матеріалами сайту https://www.iea.org/publications/wei2017/

 

СВІТОВІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГЕТИКУ 2017

Інвестиції в енергетику по секторам

Загальні інвестиції в енергетику в усьому світі в 2016 році склали трохи більше 1,7 трлн. дол., що становить 2,2% світового ВВП. Інвестиції скоротились на 12% у порівнянні з оцінкою інвестицій  у енергоресурси IEA у 2015 році на суму 1,9 трлн. дол.

Витрати на енергоефективність зросли на 9%, тоді як витрати в електричних мережах зросли на 6%, однак ці зростання витрат були більш ніж компенсовані постійним зменшенням інвестицій у видобувні сектори нафти та газу, що скоротились більш ніж на чверть, та на вироблення електроенергії – що зменшились на 5%. Падіння одиничних капітальних витрат, особливо на видобуток нафти і газу, а також сонячної фотоелектрики, було ключовою причиною зниження інвестицій, хоча і скорочення обсягів видобутку та зменшення енерговитрат технологій генерації на основі викопного палива також цьому сприяли.

Інвестиції в енергетику по секторам

Рис. 1 Інвестиції в енергетику по секторам

У 2016 році сектор електроенергетики вперше почав випереджати нафтогазовий сектор та став найбільшим споживачем енергетичних інвестицій. Проте нафта та газ все ще складають дві п'яті частини світових інвестицій в енергопостачання, незважаючи на падіння капітальних витрат у цьому секторі в період 2014-2016 рр. на 38%. В результаті частка інвестицій в енергоіндустрії з низьким рівнем викидів при виробництві енергії, включаючи електромережі, зросли на шість відсоткових пунктів до 43% за той же період.

Регіональні тренди інвестицій

Китай залишається центром енергетичних інвестицій, охоплюючи 21% загальної світової частки інвестицій. З 2016 р. скоротилося введення в експлуатацію нових вугільних електростанцій на 25%. Сьогодні інвестиції в енергетику в Китай все більше орієнтовані на постачання електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю, мережі, та на енергоефективність.

Світові інвестиції в енергетику по регіонам, 2016 рік

Рис. 2 Світові інвестиції в енергетику по регіонам, 2016 рік

Інвестиції в енергетику в Індії збільшилися на 7%, закріпившись на позиції третьої за величиною країни за Сполученими Штатами, завдяки сильному урядовому прагненню модернізувати та розширити енергетичну систему Індії та покращити доступ до електропостачання. Швидко зростаючі економіки Південно-Східної Азії разом охоплюють понад 4% світових інвестицій в енергію.

Незважаючи на різке скорочення обсягів інвестицій в нафту та газ, частка Сполучених Штатів у світових інвестиціях в енергетику зросла до 16% - все ще вище, ніж у Європі, де інвестиції скоротились на 10% - головним чином в результаті використання поновлюваних джерел енергії.

Відновлення інвестицій в видобуток

Після 44%-ого падіння у період між 2014 і 2016 роком, очевидно, що інвестиції в видобувні нафтогазові галузі, будуть повільно відновлюватися в 2017 році. Зростання на 53% американських інвестицій у сланцевий сектор у великих виробничих регіонах, таких як Близький Схід та Росія, виглядає як повернення до збільшення інвестицій до рівня  3% у 2017 році (збільшення на 6% в номінальному вираженні). Витрати також зростають у Мексиці за дуже успішними офшорними ставками  у 2017 році.

Зміни інвестицій в галузі видобутку нафти та газу, 2017/2016 роки

Рис. 3 Зміни інвестицій в галузі видобутку нафти та газу, 2017/2016 роки

Існує розбіжність в тенденціях капітальних затрат видобувних галузей: на глобальному рівні очікується, що витрати будуть скорочуватися протягом трьох років поспіль у 2017 році, переважно внаслідок дефляції в офшорному секторі, хоча зі зниженням лише на 3% темпи падіння значно сповільнилися в порівнянні з 2015 і 2016 роком. Швидкий темп зростання активності США щодо сланців викликав збільшення витрат на 16% в 2017 році після скорочення майже вдвічі в 2015-2016 роках.

Нафтогазова промисловість здійснює серйозну трансформацію своєї роботи, зосереджуючи увагу на діяльності, що забезпечують відшкодування витрат упродовж коротшого періоду часу. Крива глобальної вартості змінилась, і значний компонент скорочення витрат, який спостерігався протягом останніх двох років, швидше за все, збережеться і у найближчому майбутньому.

Електроенергія

 Збільшення витрат на мережі

Глобальні інвестиції в електроенергію скоротились лише на 1% до 718 мільярдів доларів, а збільшення витрат на мережі частково компенсували скорочення виробництва електроенергії. Інвестиції в нову потужність на основі поновлюваних джерел енергії на рівні 297 млрд. доларів  залишались найбільшим пунктом витрат, незважаючи на падіння на 3%. Інвестиції в поновлювальні джерела енергії були на 3% менше, ніж п'ять років тому, але відбулось збільшення потужності на 50%, а очікуваний вихід потужності зріс на 35%, завдяки зниженню витрат на одиницю продукції та поліпшенню технології генерації електроенергії з сонячної енергії та вітру.

Глобальні інвестиції в енергопостачання, 2000-2016 роки

Рис. 4 Глобальні інвестиції в енергопостачання, 2000-2016 роки

Примітка: ВДЕ на цьому графіку включає інвестиції в електроенергію, транспорт та тепло.

Тренди газової, вугільної та атомної промисловостей

Інвестиції в вугільні електростанції різко скоротилися, і майже 20 ГВт потужності не було введено в експлуатацію, це було спричинено занепокоєнням місцевого населення щодо забруднення повітря та появою надлишкових потужностей на деяких ринках, зокрема в Китаї, хоча інвестиції в Індії все ще залишалися підвищеними. Інвестиційні рішення, прийняті в 2016 році, загальним обсягом в еквіваленті 40 ГВт у всьому світі, свідчать про більш значне уповільнення темпів зростання інвестицій у вугільну промисловість після завершення поточної хвилі будівництва.

Середні річні інвестиції в нові потужності вугільних електростанцій

Рис.5 Середні річні інвестиції в нові потужності вугільних електростанцій

Інвестиції в електроенергію, вироблену з газу залишаються стабільно високими у Північній Америці, на Близькому Сході та в Північній Африці, де є дешеві газові ресурси. 

10 ГВт потужності ядерної енергетики, що була введена в 2016 році, була найвищою за останні 15 років, але це було результатом інвестиційного рішення, прийнятого кілька років тому. У 2016 році почалося будівництво лише 3 ГВт ядерної потужності, розташованої переважно в Китаї, що на 60% нижче середнього показника попереднього десятиліття.

Збільшення інвестицій в мережі та зберігання

Витрати на електричні мережі та зберігання продовжували постійно зростати протягом останніх п'яти років, досягнувши в 2016 році найвищого показника в 277 мільярдів доларів. Обсяг витрат на мережі та керування розподілом в Китаї склав - 30%. Ще 13% витратили Індія та Південно-Східна Азія, де мережа швидко зростала, щоб задовольнити зростаючий попит. У Сполучених Штатах (17% від загальної кількості) та Європі (15%) зростаюча частка інвестицій направлена на заміну застарілих мереж передачі та розподілу.

В цілому мережа модернізується і переходить від функції лише передачі енергії до  інтегрованої платформи для надання даних та послуг, для забезпечення швидкого прогресу цифрових інформаційних та комунікаційних технологій. Інвестування в енергосистемні акумулятори швидко змінюється, досягнувши в 2016 році обсягу в понад 1 млрд. доларів.

Друга частина тут.

Прості рішення складних завдань