Нещодавно набрав чинності Закон України "Про ринок електричної енергії", а чи до кінця ми усвідомлюємо що нас очікує з його прийняттям?  Відповідно до норм цього Закону дія Нового ринку електричної енергії починається
з 1 липня 2019 року.

Учасниками Нового ринку є: виробники електроенергії, електропостачальник, оператор ринку, трейдер, споживач, гарантований покупець (на даний час  ДП "Енергоринок"), оператор системи передачі (на даний час це ДП "НЕК "Укренерго") та оператор системи розподілу (на даний час це електропередавальні організації).

Складові Нового ринку електричної енергій:

  • балансуючий ринок;
  • ринок допоміжних послуг;
  • ринок "на добу наперед";
  • внутрішньодобовий ринок

та

  • двосторонній договір.

Основні функції, які забезпечує Новий ринок електричної енергії

Балансуючий ринок – забезпечення балансування в реальному часі обсягів виробництва/імпорту і споживання/експорту, врегулювання системних обмежень в ОЕС України, а також фінансового врегулювання небалансів електроенергії.

Ринок допоміжних послуг – придбання Оператором системи передачі допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг.

Ринок "на добу наперед" – купівля та продаж електроенергії на наступну за днем проведення торгів добу.

Внутрішньодобовий ринок – купівля та продаж електроенергії після завершення торгів на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фізичного постачання електроенергії.

Двосторонні договори – купівля та продаж електроенергії між двома учасниками ринку поза організованими сегментами ринку, крім договору постачання електроенергії споживачу. Нова схема на малюнку нижче.

новий ринок електроенергії

Зокрема безпосередньо цим Законом визначатимуться основні правові, економічні та організаційні засади функціонування Нового ринку електричної енергії.

Також хочемо відмітити, що цим Законом визначено, що Закон України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та частково Закон України "Про електроенергетику" (за винятком статей 9, 15, 151 та 17, які мають окремі терміни дії) втрачають чинність. Але всі нормативно-правові акти, які прийняті на виконання Закону "Про електроенергетику", зокрема Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, діятимуть до набрання чинності нових нормативно-правових актів, які мають бути прийняті протягом 9 місяців від дня набрання чинності Закону "Про ринок електричної енергії".

Оскільки введення в дію Нового ринку відбуватиметься лише у 2019 році, тому ще є час на усвідомлення та вжиття відповідних заходів щодо його впровадження.

При цьому є норми Закону, які не відповідають дійсності та потребують негайного уточнення, а саме:

з 2017 року було передбачено введення третього ступеню стандартного приєднання, який визначено Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж електричних мереж, зокрема стандартне приєднання об'єктів потужністю від 50 до 160 кВт включно, а цей ступень приєднувальної потужності взагалі відсутній в Законі "Про ринок електричної енергії".

З урахуванням зазначеного не зрозуміло яка на даний час має бути процедура приєднання споживачів із потужністю до 160 кВт включно?

Остання інформація по темі -

Важлива інформація для замовників приєднання до електричних мереж на сайті НКРЕКП – КЛІК

За темою перегляду подій: ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Ще у лютому 2017 р. в Раді ЄС почалися обговорення проектів змін до Регламенту №714/2009, Директиви щодо єдиного енергетичного ринку № 2009/72 / EC та Регламенту щодо створення ACER # 713/2009. Остання версія змін викладена у COM(2016) 861 final/2 2016/0379 (COD) від 23 лютого 2017 р. Зміни стосуються основних положень "Четвертого енергопакету". Пропозиції спрямовані на: встановлення основи для ефективного досягнення цілей Європейського Союзу з енергетики і, зокрема, кліматичної та енергетичної бази на 20-30 роки, включаючи ринкові сигнали, які будуть поставлятися для підвищення гнучкості, декарбонізації та інновацій; встановлення основних принципів добре функціонуючих, інтегрованих ринків електроенергії, які дозволяють недискримінаційний доступ до ринків для всіх постачальників ресурсів і споживачів електроенергії, розширення прав і можливостей споживачів, дозволяють реагування попиту і ефективності використання енергії. Дискусія щодо запропонованих змін ще триває.

Прості рішення складних завдань