Презентация компании

За необхідності прийняття рішення про початок або подальшу реалізацію проекту компанія ІКНЕТ пропонує інвестору проведення комплексного аудиту..
Під Проектом мається на увазі бізнес-ідея на різних стадіях реалізації, а також об'єкт енергетики не завершений будівництвом або не введений в експлуатацію.

Аудит проектів альтернативної енергетики

Під час проведення комплексного аудиту проектів альтернативної енергетики ІКНЕТ виконує наступні роботи:

 • Аналіз існуючих документів:

  Дослідження наявної документації (вихідних даних, технічних умов, проектів та ін.) на предмет їх достатності та змісту.
 • Дослідження земельної ділянки:

  Збір вихідних даних щодо земельної ділянки, необхідних для попереднього аналізу проекту, виконання топогеодезичних вишукувань.
 • Аналіз законодавчої бази:

  Визначення можливості реалізації проекту відповідно до діючого законодавства.
 • Аналіз існуючих мереж електропостачання:
  - визначення можливих варіантів схеми приєднання до зовнішніх електричних мереж (мінімум три варіанти);
  - розрахунок вартості приєднання до зовнішніх електричних мереж;
  - визначення оптимального варіанту приєднання.
 • Аналіз мереж теплопостачання:

  - визначення найближчих споживачів теплової енергії та їх потреби в теплі;
  - визначення та аналіз можливих варіантів схеми видачі теплової енергії;
  - розрахунок вартості реалізації схеми видачі теплової енергії.
 • Аналіз потенціалу джерела альтернативної енергії:
  - аналіз потенціалу джерела альтеративної енергії (роза вітрів, сонячна активність, кількість та якість біомаси та біогазу);
  - визначення максимальної електричної та/або теплової потужності станції.
 • Вибір основного обладнання:

  - збір даних від виробників та постачальників основного обладнання (технічні характеристики, вартість, умови поставки, гарантійне обслуговування тощо);
  - аналіз варіантів основного обладнання та вибір оптимального варіанту.

Аудит проектів традиційної енергетики

При проведені комплексного аудиту проектів традиційної енергетики ІКНЕТ виконує наступні роботи:

 • Аналіз існуючих документів:

  Дослідження наявної документації (вихідних даних, технічних умов, проектів тощо) на предмет їх достатності та змісту.
 • Дослідження земельної ділянки:

  Збір вихідних даних щодо земельної ділянки, необхідних для попереднього аналізу проекту, виконання топогеодезичних вишукувань.
 • Аналіз законодавчої бази:

  Визначення можливості реалізації проекту відповідно до діючого законодавства.
 • Аналіз існуючих мереж електроспоживання:
  - визначення можливих варіантів схеми приєднання до зовнішніх електричних мереж (мінімум три варіанти);
  - розрахунок вартості приєднання до зовнішніх електричних мереж;
  - визначення оптимального варіанту приєднання.
 • Аналіз мереж теплопостачання:

  - визначення та аналіз можливих варіантів теплопостачання;
  - розрахунок вартості реалізації кожного з відповідних варіантів теплопостачання;
  - визначення оптимального варіанту теплопостачання.
 • Аналіз зовнішнього газопостачання:

  - гідравлічний розрахунок щодо вибору труб необхідного перетину та обладнання для спорудження схеми приєднання до зовнішніх газових мереж;
  - розрахунок вартості приєднання до зовнішніх газових мереж.
 • Дослідження можливості водопостачання:
  - гідрогеологічні дослідження можливості водопостачання об'єкту (опис характеристик водоносних горизонтів, включаючи юрський водоносний горизонт, із зазначенням орієнтовних характеристик хімічного складу води, визначення геологічної будови і геоструктирних особливостей земельної ділянки Замовника);
  - розрахунок прогнозних витрат на видобування питної та технічної води.
 • Розробка системи водовідведення:

  - розробка Технічного рішення системи водовідведення, визначення оптимального місцезнаходження локальних очисних споруд;
  - розрахунок прогнозованих витрат на систему водовідведення.

В результаті виконання аудиту визначаються оптимальні варіанти підключення об'єкта до зовнішніх мереж, бюджет, необхідний для реалізації проекту, орієнтовний термін реалізації та прогнозний період введення готового об'єкта в експлуатацію, а також зазначаються можливі ризики.

Таким чином, Замовник після отримання результатів аудиту проекту має всі вихідні дані для розробки оптимальної концепції реалізації проекту.

Прості рішення складних завдань