Телемеханіка – це система, що дозволяє збирати, обробляти і передавати інформацію про стан об'єктів електричної мережі, яка призначена для автоматизованого контролю і дистанційного керування електроустаткуванням об'єктів (традиційні електростанції, підстанції, електростанції на альтернативних джерелах енергії: сонячні, вітрові, біогазові тощо).

ІКНЕТ здійснює розробку проектів та надає інформаційно-консультаційні послуги щодо побудови систем телемеханіки.

Основними складовими системи телемеханіки є:

Телесигналізація (ТС) – відображення стану та положення комутаційного обладнання і елементів електроустановки в цілому.

Телевимірювання/телеметрія (ТВ) – отримання параметрів вимірюваних величин (струм, напруга, потужність, частота, температура, тощо).

Телекерування (ТК) – дистанційне керування комутаційним обладнанням (вимикачі, роз'єднувачі, заземлюючі ножі тощо).

Система телемеханіки є складовою частиною багаторівневої структури автоматизованої системи диспетчерського управління технологічними процесами (АСДУ ТП):

  • Нижнім рівнем є електроустаткування об'єкта, наприклад, підстанції (ПС) чи сонячні електростанції (СЕС), що включає в себе первинний збір інформації з вимірювальних пристроїв контрольованим пунктом телемеханіки (КП) і організації каналу передачі даних на верхній рівень.
  • Верхній рівень – диспетчерський пункт обленерго з оперативно-інформаційним комплексом на базі спеціалізованого програмного забезпечення і технічними засобами зв'язку з КП нижнього рівня.

На території України розповсюджені різноманітні виробники систем телемеханіки і програмних комплексів для забезпечення диспетчерського управління, серед яких: АВВ, ОАСУ Енерго, Mikronika, Стріла, Енерго зв'язок, Граніт, Лоза тощо.

Вимоги Оператора системи передачі щодо організації передачі телеметричної інформації

Згідно з Кодексом системи передачі всі нові генеруючі одиниці та електроустановки об'єктів розподілу/енергоспоживання (далі – Користувачі), що працюють синхронно в ОЕС України (тобто ті, що були приєднані до ОЕС України після набрання чинності цим Кодексом), повинні організувати безперервну передачу телеметричної інформації ОСП (НЕК "Укренерго").

При цьому, згідно з вимогами розділу X "Інформаційно-технологічна система управління та обмін інформацією" Кодексу системи передачі, СОУ НЕК 341.001:2019 "Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі паралельно з об'єднаною енергетичною системою України" та "Технічні вимоги до побудови каналів зв'язку для обміну технологічною інформацією між оператором системи передачі та користувачами системи передачі/розподілу" Користувач зобов'язаний створити на своїх об'єктах автоматизовані системи збору та передачі телеметричної інформації до ОСП двома незалежними VРN каналами в протоколі ІЕС 60870-5-104.

Прості рішення складних завдань