Розробка концепції проекту для підготовки бізнес-плану залучення інвестицій

Під час створення оптимальної концепції проєкту фахівці компанії ІКНЕТ надають наступні послуги:

 

 • розгляд можливих сценаріїв реалізації проєкту (за основними технічними та економічними показниками);
 • визначення умов реалізації проєкту відповідно до діючого законодавства у сфері енергетики;
 • вивчення потенційних можливостей та ризиків проєкту;
 • огляд ринків збуту електричної/теплової енергії, а також відповідні гарантії;
 • оцінка потенційних можливостей інвесторів щодо забезпечення достатніх умов для оптимальної роботи генеруючого об'єкта (логістика та допоміжна інфраструктура);
 • визначення оптимального алгоритму реалізації проєкту, який враховує можливості використання спрощених процедур, оптимізації термінів реалізації та витрат за проєктом.

Також ми пропонуємо інвестору послуги зі створення бізнесу в альтернативній енергетиці, які містять:

 • вибір земельної ділянки для будівництва об'єкту;
 • аналіз потенціалу джерела альтернативної енергії (роза вітрів, сонячна активність, кількість та якість біомаси та біогазу);
 • аналіз приєднання об'єкту до інженерних мереж;
 • розробка концепції бізнес-проєкту.

Розроблена концепція проєкту визначає необхідні вихідні дані для бізнес-плану, який, своєю чергою дозволяє залучити інвестиції в проєкт.

За результатами передінвестиційного дослідження (оптимальна концепція проєкту, комплексний аудит, бізнес-план тощо) розробляється ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ (ТЕО) ПРОЄКТУ, яке деталізує попередньо розглянуті рішення, забезпечує аналіз та оцінку економічної привабливості інвестиційного проєкту для фінансових установ, споживачів, інвесторів тощо.

ІКНЕТ пропонує послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування проєкту, а саме:

 • ТЕО щодо водопостачання та водовідведення;
 • ТЕО щодо тепло- та електропостачання;
 • ТЕО щодо фінансування та визначення бюджету проєкту;
 • ТЕО щодо оцінки екологічної, санітарно-епідеміологічної та експлуатаційної безпеки проєкту тощо.
Прості рішення складних завдань