За необхідності прийняття рішення про початок або подальшу реалізацію проєкту компанія ІКНЕТ пропонує інвестору проведення due diligence (комплексного аудиту), зокрема:

 • аудит діючих (реалізованих) об'єктів ВДЕ (сонячні, вітрові та біогазові електростанції, а також електростанції на біомасі);
 • аудит перспективних проєктів ВДЕ;
 • аудит діючих та перспективних об'єктів споживання тощо.

В результаті виконання due diligence (аудиту) визначаються оптимальні варіанти підключення об'єкта до зовнішніх мереж, бюджет, необхідний для реалізації проєкту, орієнтовний термін реалізації та прогнозний період введення готового об'єкта в експлуатацію, а також зазначаються можливі ризики.

Таким чином, Замовник після отримання результатів аудиту проєкту має всі вихідні дані для розробки оптимальної концепції реалізації проєкту або достатньо інформації для прийняття рішення щодо придбання діючого об'єкта чи відмови від його купівлі.

 

АУДИТ ДІЮЧИХ (РЕАЛІЗОВАНИХ) ОБ'ЄКТІВ ВДЕ


Під час проведення дью ділідженсу діючих об'єктів ІКНЕТ виконує:

 • Аналіз:

- проєктної та виконавчої документації;

- земельної ділянки;

- законодавчих аспектів реалізації проєкту;

- схеми приєднання до зовнішніх електричних мереж та її вартості;

- мереж теплопостачання;

- потенціалу джерела альтернативної енергії (роза вітрів, сонячна активність, кількість та якість біомаси та біогазу);

- гарантії договору генерального підряду (ЕРС), постачальників генеруючого обладнання (панелі і інвертори для СЕС та вітротурбіни для ВЕС);

- гарантії придатності, обсягу робіт за Договором О&M;

- відповідності нормам охорони праці (ОП) та екологічної безпеки під час експлуатації;

- фінансової моделі (САРЕХ та ОРЕХ);

- звітів щодо експлуатації – статистика несправностей, використання ЗІП, активація гарантії тощо;

- продуктивності (аналіз вібродатчиків, якості електроенергії, коефіцієнт готовності, крива потужності, аналіз подій та зупинок).

 • Інспекцію об'єкта:

- доступ, під'їзні шляхи та інфраструктура;

- стан генеруючого (столи, модулі, вітротурбіни) та електротехнічного (ТП, РП, ПС) обладнання;

- тепловізійний контроль контактних з'єднань (інвертори, РЩ тощо);

- перевірка кабельних ліній та заземлення;

- для СЕС: тепловізійний контроль модулів, замір вольт-амперних характеристик стрінгів;

- для ВЕС: тепловізійна зйомка електрощитового обладнання турбіни, візуальний аудит та аудит лопатей, забір та аналіз проб оливи;

- для біогазових ЕС:

- склад органічного субстрату/сировини;

- перевірка наявності у сировині матеріалу для іммобілізації мікроорганізмів;

- хімічний аналіз мулу анаеробного реактора;

- дотримання температурного режиму;

- відсутність піни на поверхні дагестату в анаеробному біореакторі;

- відповідність біореактору протипожежним вимогам;

- перевірка працездатність мішалок, достатнього рівня рідини у дайджестері, чи відбувається тимчасова очистка приймального резервуару, чи відповідає фактична кількість метану проєктній;

- огляд щодо проведення належної гомогенізації та стерилізації тваринних відходів;

- огляд щодо наявності резервуарів/сховищ відповідної місткості для дагестату твердої та рідкої фази;

- розгляд та аналіз відповідного програмного забезпечення для контролю та моніторингу процесів;

- огляд газопроводів на наявність витоків, а труб – на наявність "забитості" тощо.

- для ЕС на біомасі:

- візуальний огляд всієї системи;

- аналіз моніторингу і контролю за роботою системи.

АУДИТ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ ВДЕ

Під час проведення дью ділідженсу (аудиту) перспективних проєктів відновлюваної енергетики ІКНЕТ виконує:

 • Аналіз існуючих документів: дослідження наявної документації (вихідних даних, технічних умов, проєктів та ін.) на предмет їх достатності та змісту.
 • Дослідження земельної ділянки: збір вихідних даних щодо земельної ділянки, необхідних для попереднього аналізу проєкту, виконання топогеодезичних вишукувань.
 • Аналіз законодавчої бази: визначення можливості реалізації проєкту відповідно до діючого законодавства.
 • Аналіз існуючих мереж електропостачання:

- визначення можливих варіантів схеми приєднання до зовнішніх електричних мереж (мінімум два варіанти);

- розрахунок вартості приєднання до зовнішніх електричних мереж;

- визначення оптимального варіанту приєднання;

- визначення "вузьких" місць та ризиків обмеження потужності об'єкта ВДЕ.

 • Аналіз мереж теплопостачання:

- визначення найближчих споживачів теплової енергії та їх потреби в теплі;

- визначення та аналіз можливих варіантів схеми видачі теплової енергії;

- розрахунок вартості реалізації схеми видачі теплової енергії.

 • Аналіз потенціалу джерела альтернативної енергії:

- аналіз потенціалу джерела альтернативної енергії (роза вітрів, сонячна активність, кількість та якість біомаси та біогазу);

- проведення незалежної довгострокової оцінки виробітку електричної енергії;

- визначення максимальної електричної та/або теплової потужності станції.

 • Аналіз майданчику для розміщення біогазової станції:

- визначення наявності території, необхідної для зберігання сировини для дайджестера, а також розміщення усіх необхідних споруд комплексу біогазової станції;

- визначення наявності та доступності джерела водопостачання;

 • Вибір основного обладнання:

- збір даних від виробників та постачальників основного обладнання (технічні характеристики, вартість, умови поставки, гарантійне обслуговування тощо);

- аналіз варіантів основного обладнання та вибір оптимального варіанту;

- визначення наявності консультаційної підтримки від розробника проєкту біогазової установки.

 

АУДИТ ДІЮЧИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ СПОЖИВАННЯ

Під час проведення аудиту об'єктів споживання ІКНЕТ виконує:

 • Аналіз існуючих документів: дослідження наявної документації (вихідних даних, технічних умов, проєктів тощо) на предмет їх достатності та змісту.
 • Дослідження земельної ділянки: збір вихідних даних щодо земельної ділянки, необхідних для попереднього аналізу проєкту, виконання топогеодезичних вишукувань.
 • Аналіз законодавчої бази: визначення можливості реалізації проєкту відповідно до діючого законодавства.
 • Аналіз існуючих мереж електроспоживання:

- визначення можливих варіантів схеми приєднання до зовнішніх електричних мереж (мінімум два варіанти);

- розрахунок вартості приєднання до зовнішніх електричних мереж;

- визначення оптимального варіанту приєднання.

 • Аналіз мереж теплопостачання:

- визначення та аналіз можливих варіантів теплопостачання;

- розрахунок вартості реалізації кожного з відповідних варіантів теплопостачання;

- визначення оптимального варіанту теплопостачання.

 • Аналіз зовнішнього газопостачання:

- гідравлічний розрахунок щодо вибору труб необхідного перетину та обладнання для спорудження схеми приєднання до зовнішніх газових мереж;

- розрахунок вартості приєднання до зовнішніх газових мереж.

 • Дослідження можливості водопостачання:

- гідрогеологічні дослідження можливості водопостачання об'єкту (опис характеристик водоносних горизонтів, включаючи юрський водоносний горизонт, із зазначенням орієнтовних характеристик хімічного складу води, визначення геологічної будови і геоструктурних особливостей земельної ділянки Замовника);

- розрахунок прогнозних витрат на видобування питної та технічної води.

 • Розробка системи водовідведення:

- розробка Технічного рішення системи водовідведення, визначення оптимального місцезнаходження локальних очисних споруд;

- розрахунок прогнозованих витрат на систему водовідведення.

Приклади об'єктів ВЕС та СЕС, для яких було проведено аудити.

Прості рішення складних завдань