Послуги з реалізації проекту

Компанія ІКНЕТ реалізувала чотири проекти спорудження біогазових електростанцій за "зеленим" тарифом.

Перелік основних послуг/робіт, які надаються в рамках реалізації бізнес-проектів спорудження біогазових електростанцій:

 • Оцінка потенціалу доступних органічних відходів для отримання біогазу, визначення потужності електростанції;
 • Розробка оптимальної концепції реалізації проекту (в тому числі, розробка бізнес-плану);
 • Передпроектні роботи (аудит існуючих документів, збір вихідних даних для проектування, розробка техніко-економічного обґрунтування схеми видачі потужності та ін.);
 • Отримання Технічних умов приєднання до зовнішніх електричних мереж;
 • Проектні роботи;
 • Вибір та поставка основного обладнання;
 • Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 • Введення об'єкту в експлуатацію;
 • Отримання Ліцензії на виробництво електричної енергії;
 • Отримання "зеленого" тарифу;
 • Укладення всіх необхідних договорів для реалізації продажу електроенергії.

Опис проекту

Основна мета проекту – створення бізнесу з продажу електроенергії в Оптовий ринок електричної енергії України за "зеленим" тарифом.

Сировиною для генерації біогазу можуть бути будь-які відходи, здатні до біологічного розпаду (відходи лісового, сільського, рибного господарств, а також промислові та побутові відходи).

Технологія виробництва енергії

Основні блоки технологічної схеми виробництва енергії з біогазу:

 • джерело сировини для утворення біогазу;
 • система переробки сировини для виробництва біогазу;
 • система транспортування біогазу;
 • генеруючий блок / когенератор.

технологія виробництва енергії з біогазу

 

основні етапи реалізації проекту

 

Для кого і навіщо цей бізнес?

Спорудження біогазових установок з метою виробництва електричної енергії та подальшого її продажу за "зеленим" тарифом доцільно розглядати в першу чергу для діючих об'єктів промисловості певних галузей, таких як виробництво спирту та пива, птахівництво, тваринництво, харчова промисловість та ін.

Власникам таких промислових об'єктів варто розглядати мінімум 4 причини для реалізації біогазового проекту:

4 причини для реалізації біогазового проекту

 

"Зелені" тарифи для електростанцій на біогазі

"Зелений" тариф на електроенергію визначається з допомогою коефіцієнта, встановленого для електростанцій на біогазі, введених в експлуатацію в певний період, з терміном дії до 2030 року.

"Зелені" тарифи для біогазових ЕС

Види проектів

Основні умови реалізації проектів

Електростанції на біогазі рослинного та тваринного походження, а також з промислових відходів, здатних до біологічного розкладу:

 • визначення джерела сировини (палива для електростанції);
 • близьке розташування до зовнішніх електричних мереж;
 • визначення умов поставки палива на електростанцію;
 • визначення умов зберігання запасів палива для електростанції (за необхідності).

Електростанції на біогазі полігонів ТПВ:

 • оцінка потенціалу біогазу полігону ТПВ, обраного для розміщення електростанції;
 • рекультивація полігону ТПВ (за необхідності).

Умови роботи на Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ)

Здійснення виробництва та продажу електричної енергії з біогазу підлягає ліцензуванню в обов'язковому порядку. Ліцензія на виробництво електричної енергії, а також "зелений" тариф для кожної конкретної станції затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Проведення розрахунків за вироблену електричну енергію

Розрахунки за вироблену електроенергію здійснюються ОРЕ щоденно, в першу чергу серед інших з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як за потужністю електростанції, так і за обсягами виробленої електроенергії.

Якщо Ви бажаєте оцінити вартість спорудження біогазової електростанції, заповніть, будь ласка, опитувальний лист.

Прості рішення складних завдань