З метою нормального функціонування будь-який об'єкт потребує підключення до зовнішніх електричних мереж.
Основні вимоги підключення об'єктів визначаються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, які затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.

Приєднання Об'єктів до електричних мереж

ВІДПОВІДНО ДО ЦИХ ПРАВИЛ РОЗРІЗНЯЮТЬ НАСТУПНІ ВИДИ ПРИЄДНАННЯ:

•   стандартне – відстань від зовнішньої електричної мережі до електроустановок об'єкту до 300 метрів;
•  нестандартне – відстань від зовнішньої електричної мережі до електроустановок об'єкту понад 300 метрів, рівень напруги у точці приєднання відрізняється від напруги у точці забезпечення потужності та/або за умови перевищення числових значень відповідно до ступенів для стандартного приєднання відповідно до законодавства.
В свою чергу, стандартне приєднання розрізняється за ступенями приєднувальної потужності, а саме:
•    1 ступень – до 16 кВт включно (з 1 січня 2013 року);
•    2 ступень – від 16 до 50 кВт включно (з 1 січня 2015 року);
•    3 ступень – від 50 до 160 кВт включно (з 1 січня 2017 року).
Вартість послуг з приєднання об'єкту до електричних мереж розраховується електропередавальною організацією відповідно до методики розрахунку плати для кожного виду приєднання. Більш детально щодо плати за стандартне приєднання
Приєднання об'єкту до електричних мереж можливе лише після укладання Договору приєднання з відповідною електропередавальною організацією.
Невід'ємним додатком до Договору приєднання є Технічні умови, які містять основні технічні вимоги електропередавальної організації, виконання яких необхідне для приєднання об'єкту до електричних мереж. 
В деяких випадках, до укладення Договору приєднання та отримання Технічних умов, з метою попереднього визначення оптимальної схеми приєднання об'єкту до зовнішніх електричних мереж, необхідне розроблення техніко-економічного обґрунтування.

Відповідно до вимог, які зазначаються в Технічних умовах, розробляється Проект схеми приєднання об'єкту до зовнішніх електричних мереж.
На підставі Проекту здійснюються будівельно-монтажні роботи з підключення об'єкту до зовнішніх електричних мереж. Фінальною стадією підключення об'єкту до електричної мережі є укладання відповідного Договору на електропостачання об'єкту.

Алгоритм приєднання Об'єктів до електричних мереж

Прості рішення складних завдань